از هرچیزو ازهرجا

فوربز : لیست پردرآمد ترين هنرپيشه هاى دنيا

مجله فوربز معتبرترين مجله اقتصاد جهان مانند هرسال  بار دیگر ليست مشهور خود را نشر نمود
اين لیست فوربز که در آخیر هر سال از چاپ میبرآید و در پهلو پولدارترين اشخاص سال (ملياردر ها و ميليونر هاى سال  )  قدرتمندترين اشخاص سال، قدرتمندترين خانمان سال ، بزرگترين شركت هاى دنيا و پردرآمد ترین آوازخوانان و هنرپيشه هاى سینما سال  را به جهان  معرفی میکند

ليست فوربز  پر درآمدترين  هنر پيشه هاى سينما (يا هنرپيشه هاى سينما با بلندترين درآمد ) امسال را چندى قبل نشرنمود  در اين ليست نام سه هنرپيشه بالييود هندوستان نيز درج است

  ١ مارك والبرگ  ٦٨ ميليون دالر
٢ دووين جانسن  ٦۵ ميليون دالر
٣ون ديزل ۵٤،۵  ميليون دالر
٤  .آدم سندلر ۵۰،۵ میلیون دالر
٥ جيكى چن ۴۹ میلیون دالر درآمد امسال
٦ روبرت دوونى جونيور ۴۸ ميليون دالر
٧ توم كروز ٤٣ ميليون دالر درآمد امسال
٨ شاهرخ خان  ٣٨ ميليون دالر درآمد امسال
٩ سلمان خان ۳۷  ميليون دال درآمد امسال
١٠ اكشى كمار ٣۵،۵ ميليون دالر درآمد
امسال از هنرپيشه هاى زن بالييود نام كسى در لست فوربز نبود در حالى كه سال گذشته ديپيكا پدكون در مقام ١٠ ليست فوربز پر درآمد ترين هنرپيشه هاى زن سينما دنيا قرار داشت .

ليست فوربز : پردرآمد ترين هنرپيشه هاى بالييود امسال

١ شاهرخ خان ٣٨ ميليون دالر درآمد امسال
٢سلمان خان ٣٧ ميليون دالر
٣ اكشى كمار ٣۵،۵ ميليون دالر
٤ امير خان  ١٢،۵میلیون دالر
٥ هيريتيك روشن ۱۱،۵ میلیون دالر
٦ ديپيكا پدكون  ۱۱ ميليون  دالر
٧ رنوير سينگ ١٠ ميليون دالر
٨  پريانكا چوپرا ١٠ ميليون دالر
٩ اميتاب بچهن ٩  ميليون دالر
١٠ رنبير كپور  ٨،۵  ميليون دالر

قيمتى ترين و پر درآمدترين هنرپيشه زن سينما هند ديپيكا پدكون
(Visited 1,182 times, 1 visits today)