زندگی خانوادگی

عروسی خونین . چون نمیخواست ازدواج کند بیرحمانه به قتل رسید

  شاهین  این خونخواررا شناخته بود که نمیخواست با او ازدواج کند! از اینرو  در محفل عروسی بیرحمانه توسط پسر کاکایش  به قتل رسید. این دختر جوان  از ازدواج نمودن با پسر  کاکا خود که توسط کاکا دیگر اش  بدون رضایت خودش به موافقه رسیده  بود انکار نمود  چون به پسرعلاقه نشان نمیداد و از این رو با مرگ روبر شد . پسرکاکا که این جواب رد برایش قابل قبول نبود در  جریان یک محفل عروسی در مقابل ۳۰۰ نفر دختر را مورد هدف  پنج مرمی  قرار داد و پا به فرارگذاشت . شاهین زخمی  با پنج مرمی در سراش را به شفاخانه انتقال میدهند اما متاسفانه دیگر برای نجات اش خیلی ناوقت شده و او درشفاخانه جان میسپارد .پدر شاهین در مصاحبه با یک جریده آلمانی میگوید : دخترم قربانی رسم و رواج های کهنه و فرسوده مردم ما شد اومیگوید که برای مدتی شش ماه برای وظیفه به عراق رفته بود و در این جریان برادرش بدون پرسان از او و رضایت دختر شاهین را به  یکی ازبرادر زاده های خود نامزاد میسازد او ادامه میدهد وقتی دوباره به خانه برگشتم دخترم مرا در جریان گذاشت وازمن کمک خواست و گفت او حاضر به این ازدواج نیست چون به پسر کاکایش اصلی علاقه ندارد و کاکایش  او را به زور نامزاد نموده . پدربه خواست دختر خود جواب مثبت داده  و این نامزادی را فسخ میکند اما این جواب رد کاکا ها و پسر کاکایش را خشمگین نموده و  آنها برای به اصطلاح عزت از دست رفته شان  اقدام به این عمل کثیفانه و انتقام گیری مینمایند . پدرشاهین با جگرخونی زیاد میگوید این رسم ورواج های مزخرف که هرمرد کلان  در فامیل اجازه دارد بدون پرسان  و رضایت جانبین خواهر زاده ها و برادرزاده  های خود را نامزاد بسازند باید ختم وریشه آن از بیخ کنده شود . ازدواج های اجباری و یا پلان شده توسط  بزرگان خانواده  هنوز هم در میان فامیل های کرد ی ، عرب ، ترک و غیره در اروپا رواج بوده  و یک مشکل اساسی برای  جوانان  شده که اکثر به این  نوع فاجعه ها ی خونبارمی انجامند

2,w=559,c=0.bild
قاتل شاهین هنوز در فرار است
10441169_948937798547457_276820214671770808_n
جسد خون آلود شاهین
(Visited 1,978 times, 1 visits today)