از هرچیزو ازهرجا

عروسى كه تمام انگلستان منتظر اش بود

پيپه مديلتون  ٣٣ ساله خواهر كوچك شاهدخت كاترين ، خانم شهزاده ويليام شاه آينده انگلستان بلاخره عروسى نمود

اين عروسى كه مهم ترين رويداد سال در ميان طبقه بلند و اشرافى انگلستان ياد ميشد امروز روز شنبه تاريخ ٢٠ ماه مى  تجليل شد

داماد جيمس ميتيو ٤١ ساله است ، يك منيجركه از طريق بانكدارى و سر مايه گذارى  صاحب ميليون ها ايرو شد . او و پيپه  پنج سال قبل با هم آشنا شدن اما پس از مدت كوتاه دوباره از هم جدا شدن و پيپه عاشق يك بانكر شد و  تا سال ٢٠١٥ با هم  يكجا بودند  تا كه دو سال قبل از او جدا شده و دوباره با جيمس يكجا شد و يك سال بعد ش هم در تابستان سال گذشته با هم نامزاد شدن

پيراهن بى حد زيبا عروس  – كه در عروسى خواهر خود شاهدخت كاترين  با پيراهن ظريف و ساده سفيد خود همه چشم ها را به خود يا بهتر بگويم به باسن خود دوخته بود و تمام دنيا در آن روز در باره  پيراهن و باسن سكسى  پيپه  حرف ميزدند تا در مورد عروس و عروسى شاهدخت كاترين –  از ديزاينر مشهور بريتانيايى “جيلس ديكن ” است كه تقريبا ٥٠ هزار ايرو  قيمت دارد. بوت هاى عروس از ديزاينر مشهور بوت  زنانه “منولو بلانيك” بوده كه  از هزار ايرو بيشتر قيمت دارد .و انگشتر و چله شان ٢٥ هزار ايرو قيمت دارند عروس و داماد  در مجموع براى محفل عروسى تقريبا بيشتر از  چهار صد هزار پوند را مصرف نمودن

محفل  بستن عقد امروز صبح در كليسا سانت مارك در نزديكى  شهر پدرى پيپه آغاز  شد كه در اين محفل فرزندان شاهزاده ويليم و شاهدخت كاترين شارلت ٢ ساله و جورج ٤ ساله در مقابل پا خاله خود يعنى عروس  گل ميپاشيدن ، محفل عروسى بعد از بستن عقد نكاح در خانه والدين پيپه در ميان يك خيمه شيشه يى كه خاص براى اين محفل در بدل صد هزار ايرو از كشور بلجيم  آورده شده بود با سه تا چهار صد نفر مهمان بر پا شد

شاهدخت كاترين مانند هميشه ايليگانت و كاكه پيراهن زيبا به رنگ قيماق چايى از ديزاينر مشهور انگلستان مك كويين به تن داشت . نكته مهم ديگر در اين محفل حضور رسمى شاهزاده هارى برادر شاهزاده ويليام براى اولين بار با دوست دختر خود ميگن ماركلى هنرپيشه كانادايى است كه توجه همه را به خود جلب نمود . جالب است كه ميگن در محفل عقد در كليسا كه عكاسان مجله هاى مختلف لايف ستايل امكانات گرفتن عكس را داشتن دعوت نشده بود و صرف در محفل عروسى در خيمه جايى كه گرفتن عكس مشكل بود دعوت شده بود

عكس هاى محفل عروسى

عروس قبل از بستن عقد .

 

دوشس كت با دخترش شارلت مانند هميشه كاكه
شهزاده جورج اول از دست راست

(Visited 1,639 times, 1 visits today)