امورمنزل

طرز تهیه ناشتا

ناشتا
برای ۱۲ دانه
شیر ۲۵۰ ملی لیتر = گیلاس های چای افغانی تا لبه پر
آرد ۵۰۰ گرام
مسکه ۸۰ گرام به گرمی درجه حرارت خانه
خمیر ترش یک پاکت
بوره دو تا سه قاشق نانخوری 
یک قاشق چایخوری کمتر نمک
یک دانه زردی تخم با سه قاشق شیر برای روی ناشتا

در یک ظرف مناسب شیر (شیر گرم ) ، مسکه ، بوره و نمک را با هم مخلوط نموده بعد خمیر ترش را اضافه کنید
آرد را آهسته آهسته بالا آن اضافه نموده با دست و یا ماشین خمیر کن یک خمیر نرم ‌وملایم کنید
روی خمیر را پوشانده در یک جای گرم برای یک ساعت بگذارید تا برسد
بعد خمیر را بالا یک میز که آرد پاشیده شده مشت کنید از آن یک لوله بزرگ بسازید و به ۱۲ قسمت با کارد تقسیم کنید. هر قسمت را دو باره زغاله نموده بالا پطنوس داش بچینید رویش را پت نموده دوباره برای مدت ۴۵ دقیق بگذارید تا خمیر بالا بیاید
در آخیر زردی تخم را با شیر مخلوط نموده به روی ذغاله ها بمالید ‌پطنوس داش را در وسط داش به درجه ۲۰۰ گراد برای ۲۰ دقیقه بگذارید تا پخته شود

(Visited 665 times, 1 visits today)