از هرچیزو ازهرجا

شهزاده انگلستان بلاخره رابطه خود را رسمى ساخت

 بلاخره بعد از چند سال رابطه عاشقانه ، شهزاده انگلستان  با دوست دختر خود هنرپيشه امريكايى ميگن ماركل هنگام ديدار يكى از بازى هاى مسابقات جهانى “شكست ناپذير ها “در شهر تورنتو كانادا شهرى كه  خانم  ماركل فعلى در آنجا زنده گى ميكند در مقابل مديا جهانى به طور رسمى نمايان شد

 هر دو با لباس هاى آزاد روزمره  دست بدست از مقابل كمره ها گذشتن و كنار يكديگر نشسته با  سر به گوش يكديگر بردن و لبخند نمودن به يكديگر عشق و دوستى خود را به دنيا نشان دادند

شهزاده انگلستان  از مدت  چند سال بدينسو با هنرپيشه امريكايى سريال تلويزيونى سوت رابطه دارد. داستان اين رابطه  بار ها سر خط جريده ها و روزنامه هاى دنيا شده بود ولى اين رابطه تا حال  هرگز از هردو طرف خصوصى از طرف خانواده شاهى انگلستان تصديق نشده بود . اگر چى در آغاز سال وقتى هردو با هم در محفل عروسى يكى از دوستان شهزاده هارى نمايان شده بودند و عكس هاى شان در مديا نشر شده بود  اولين بار در باره حقيقت بودن رابطه آنها سر و صدا بلند شد اما با آن هم هنوز  رابطه آنها رسمى نشده بود .

شهزاده هارى كه از جمله يكى از محبوترين و پرعلاقمندترين مرد مجرد روى دنيا به حساب ميرفت  به اينگونه  بلاخره دوست دختر خود را رسما به مردم معرفى نمود و با اين كار دل هزاران دختر جوان  را در سراسر دنيا شكستاند

نمايان شدن رسمى بايك دوست دختر در خانواده شاهى انگلستان كار ساده نيست و اين كار به آن معنى است كه خاندان شاهى اين رابطه را قبول داشته  و با آن مخالفتى ندارند و برعلاوه  اين عمل نماينگر آن نيز بوده ميتواند كه اين رابطه جدى بوده و امكانات منجر شدن به ازدواج  وجود دارد .

 

 

 

 

 

دفتر هاى  شرط بندى وقت  بالا  ازدواج شهزاده  هارى و ميگن  ماركل شرط بسته اند و ميگويند اگر چى ميگن خانمى است كه يكبارازدواج و از شوهر خود جدا شده اما قاعده و قوانين خاندان  شاهى در سال هاى آخير كمى آزادتر  شده اند و ديگر مخالفت با ازدواج با يك زن جدا شده  ندارند ، كارى كه تا چند سال قبل اصلى ناممكن بود تا يكى از اعضا خاندان شاهى با زن جدا شده ازدواج نمايد،  اما بعد از ازدواج وليعد انگلستان شهزاده چارلس پدر شهزاده هارى با عشق دوران جوانى اش خانم كاميله پاركر كه يك زن جدا شده بود قوانين خانواده سلطنتى  به مراتب آزاد تر شده اند . به هر صورت ظاهر شدن شهزاده هارى با ميگن ماركلى  همه را اميدوار به اين ساخته كه شايد در نزديكى ها زود خبر نامزادى آنهارا نيز بشنوند

(Visited 729 times, 2 visits today)