زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز ۲۲ اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم

نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ ها و شكل های خاصی اند
بهترين سامان بازى که برای نوزادن ازآغاز ماه سوم خیلی هم خوشایند است  آن سامان های بازی اند  كه در بالا  تخت نوزاد بند ميشوند و دورمیخورند یا میچرخند. این اسباب بازى باید  به فاصله ۳۰ تا ٥۰ سانتی  متردر بالای تخت خواب شان  آويزان شود تماشا چرخ خوردن شکل ها و رنگ های مختلف برای نوزاد دلچسپ بوده آنها را مصروف نگه داشته برعلاوه حس بینایی و مشاهده آنها را قوی میسازد . شكل دوستداشتنى نوزادان دايره  و رنگ دوستداشتنى آنها  رنگ سرخ میباشد .  نوزادان رنگ  سرخ را از بطن مادر ميشناسد چون وقتی روشنى ازطریق شكم مادر به رحم ميرسد آنجا شكل سرخ رنگ  را به خود ميگيرد

نکته مهم : از گذاشتن اسباب بازی مانند خرسک و خرگوشک یا گدی درتخت خواب نوزاد در مجموع خود داری کنید ویا اگرمیگذارید هنگامی که نوزاد در تخت خود خواب است چی از طرف روزو به  (خصوص !) در شب ، چون شما هم خواب هستید و نمیتوانید از نوزاد مراقبت دایمی نماید  آنها را از تخت دور نماید زیرا امکان افتادن اسباب بازی بروی نوزاد و بسته نمودن راه تنفسی وبدین ترتیب مرگ نوزاد  میرود  ! نکته دیگر که قابل یادآوری است این است كه سامان بازى نباید ازاندازه زياد باشد تا نوزاد را گیچ نسازد. هرقدرکمتر همانقدربهتر


 

(Visited 178 times, 1 visits today)

Comments

comments