مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٨/رشد نوزاد

 سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى نوزادان روز بيست و هشتم

در اكثر ممالك اروپايى قانون وجود دارد تا نوزادان بايد و حتمى هر چند ماه بعد يكبار توسط داكتر متخصص اطفال معاينه يا برسى سر تا پا شوند اين معاينه از روز اول تولد تا يازده ساله گى كودك در فاصله هاى معين بايد انجام بگيرد تا رشد و نمو جسمى و مغزى كودك تحت مراقب داكتر باشد
معاينه اول همان معاينه يست كه مستقيم بعد از بدنيا آمدن نوزاد در اطاق ولادت صورت ميگيرد در آن معاينه  عملكرد هاى مهم نوزاد مانند نفس كشيدن ، ضربان قلب ، جريان درست خون و رسيدن به اندازه كافى كافى اكسيجن ، به نوزاد هنگام ولادت برسى ميشود برعلاوه وزن ، بلندى قد و  وسعت يا دايره سر نوزاد اندازه  ميشود و همچنان  سرتا پاى نوزاد نيز بررسى ميشود تا اگر كدام نقص ظاهرى در سر و بدن نوزاد  وجود داشته باشد هر چى زودتر اقدام به تداوى آن نمايند. تمام نتايج اين معاينه در كتابچه مشخص ثبت شده و اين كتابچه تا سن ١١ ساله گى كودك نزد والدين ميباشد و در هر ويزت داكتر به دسترس داكتر قرار ميگيرد تا نتايج معاينه هاى بعدى نيز در آن درج و تغيرات در وجود كودك با نتايج قبلى مقايسه شوند  . معاينه دوم نوزاد بايد بين روز سوم تا دهم صورت بگيرد ،نوبت معاينه سوم نوزاد بين هفته چهارم تا ششم عمر اش است . برسى بعدى بين ماه هاى سوم و چهارم ، معاينه پنجم بين ماه هاى ششم و هفتم و معاينه آخر سال اول زنده گى نوزاد در ماه دوازدهم عمراش صورت ميگيرد و از آن بعد فاصله ميان اين بررسى هاى داكتر طولانى تر ، بين شش ماه تا يك سال  و بعدا دو – سه سال ميشود . برسى نمودن و معاينه نوزادان در مرحله هاى مختلف زنده گى شان براى اين مهم است تا مشاهده شود كه آيا نوزاد نظر به سن و عمر خود قسمى كه بايد و شايد رشد نمايند ،رشد و نمو نموده و اعضا بدن اش تكميل شده  يا اينكه نقص نا تكميلى و كدام تكليفى در موارد مشخص  در وجود و بدن او ديده ميشود. بدين ترتیب اگر نوزاد نقص يا مريضیى داشته باشد  آنها زودتر تشخیص  و درمان ميشوند . اين معاينه ها هر قدر در روز هاى آخير وقت معين صورت بگيرد همانقدر بهتراست ، چون بعضى نوزادان نسبت به همسالان ديگر خود آهسته تر رشد ميكنند و بدين ترتيب  در آخير ماه آنها نيز  براى معاينه و بررسى بهتر آماده ميبا شند

(Visited 344 times, 1 visits today)