زیبایی و مود

رنگ های بهاری و تابستانی ترند سال ۲۰۲۲

شعار رنگ لباس های بهاری و تابستانی امسال ”هر چی شوخ و شنگ تر همانقدر بهتر “ است. امسال بهار و تابستان خیلی رنگین و شاد خواهد بود .از ستیژ نمایش های مود دیزاینر های مشهور جهان تا مغازه های لباس فروشی بزرگ زنجیره یی و دوکان های کوچک لباس همه پر از رنگ به چشم میرسند گویی جهان که در دوسال آخیر با ویروس کرونا خاکستری و سیاه شده بود دوباره پر از رنگ و نشاط میشود

در البوم پاین از رنگ های پرنشاط مود امسال لذت ببرید

(Visited 485 times, 1 visits today)