از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

راز ویکتوریا وقیمتی ترین سینه بنددنیا

مانند هر سال دیگر امسال هم  در دنیا مود بلندهمه چشمان به طرف شهر پاریس دوخته شده بود شهری که امسال میزبان  فیشن شوی مشهور ترین برند لباس زیرپوشی زنانه  * راز ویکتوریا * بود . در این فیشن شو که هر سال یکباردر یک شهر دیگر برگزار میشود قیمتی ترین سینه بند با نام سینه بند فانتزی یا تخیلی نیز به نمایش گذاشته میشود . امسال سینه بند  تخیلی  با نام شب روشن  که تخمینی سه میلیون دالرارزش دارد و با  نه هزار سنگ  قیمتی از قبیل  الماس و زمرد بروی طلا ۱۸ قیراط  طراحی شده  توسط  مودل امریکای به نام یاسمین توکیس به نمایش گذاشته شد .فیشن شو زیرپوشی راز ویکتوریا یکی از پر شورترین  فیشن شو ها در دنیا مود بلند* به حساب میرود.که هرسال یک غوغا و سر و صدا برپا میکند .  مودل های مشهوریا ستاره های  دیگرکه در این نمایش  به نام فرشته های  ویکتوریا یاد میشوند  نیز با نمایش زیرپوشی های خیره کننده  پراز رنگ و زر و زرک  با همرایی موسیقی زنده  آوازخوانان مشهور نیز به نوبه خود به رونق همیشه گی این شو افزودند

فیشن شو راز ویکتوریا

 

(Visited 1,409 times, 1 visits today)