زندگی خانوادگی

خصوصیات متولدین ماه سرطان : خرچنگ

«پوست سخت و هسته نرم به اکثر متولدین ماه سرطان می‌توان گفت »

متولدین ماه سرطان افراد خیلی فروتن ، متواضع و ملایم ، با احساس پر عاطفه  با قلب نازک و مهربان ، همدر د و خیر اندیش  ، با پشتکار ، سنجیده و با پلان ، دانا ، بسیار حساس ، آسیب پذیر و اندک رنج  و قهروک و نازوک اند 

متولدین ماه سرطان  اگر چی سرا پا پراز مهر و عاطفه اند، با آن هم زود با هر کی انس نمیگیرند و وقت زیادی را در بر می‌گیرد تا آنها قلب خود را برای کسی باز کنند .متولدین این ماه از ضربه دیدن و‌مایوس شدن از انسان ها میترسند و از این رو همیشه کوشش میکنند نقش یک انسان سرد و خشک را بازی نمایند، اما نباید فریب ظاهر شان را خورد، عقب این شخص سرد یک قلب گرم و بسیار مهربان نهفته است .

متولدین ماه سرطان در عین زمان خصوصیات کودکانه و مادرانه دارند ، آنها مانند یک کودک حساس هستند و هنگام مشکلات در گوشه یی می‌خزند و مثل یک کودک قهر میکنند و از اندازه زیاد غم و تشویش میکنند ، اما اگر شخصی دیگری مشکل و به کمک ضرورت داشته باشد از همه اولتر خود را به او میرسانند و مانند یک مادر مهربان به آن ها رسیده گی می‌کنند و مشوره می‌دهند . واژه انسانیت و بشر دوستی برای متولدین ماه سرطان نقش بسیار بزرگ بازی می‌کند خود آنها هم یک نمونه خوب از بشر دوستی اند و از همین خاطر  نزد بسیاری ها قابل احترام و دوستداشتنی. آنها نه تنها تشویش خود بلکه تشویش تمام دنیا را میکنند ، تقسیم نمودن اموال و پول خود با دیگران را دوست دارند و خوش نمودن دیگران مثلا با یک تحفه  آن ها را هم خوش میسازد 

بزرگ‌ترین مشکل متولدین ماه سرطان ترسو و پسیمیست(  منفی گراه بدبین به آینده  )بودن از اندازه زیاد آنهاست،  آنها در هر گوشه و  ‌کنار خطر میبینند و همیشه منتظر افتادن یک حادثه بد اند ، از اینرو میخواهند همیشه از  انسان های عزیز دور و پیش خود مراقبت و حفاظت نماید و متوجه نمی‌شود که با این کار خود چقدر در جان آن ها میچسپند و دل همه  را تنگ می‌کنند 

حالت روانی متولدین ماه سرطان بسیار زود زود تغییر می‌کند و به اصطلاح  در یک قهر و ناز کردن است یک لحظه خوش و سر حال و لحظه دیگرش دو‌باره بی علاقه  و جگر خون در کنج خود میخزد  ، این  قهر و ناز شان شاید انسان های دور ‌پیش شان را عصبانی بسازد و متوجه نشوند که آنها  صرف میخواهند ناز بیبینند و چند کلمه پر از مهرو محبت بشنوند و بس ،از اینرو متولدین ماه سرطان ( خرچنگ ها ) به وجود انسان های با درک و با احساس در دور و پیش خود ضرورت دارند تا این تغییر زود زود حالت آنها را  درک و قبول نموده و در وقت ضرورت آنها را به آغوش بگیرند و چند کلمه محبت آمیز برایشان بزنند و ناز شان بدهند .

متولدین ماه سرطان در زنده گی شخصی خود اکثر اشخاص گوشه گیر اند و چون انسان های خیلی ملایم با قلب نازک اند بطور مداوم کوشش می‌کنند از خطر  ها دوری بگزینند . آنها از حالات زشت ، انسان های خشمگین و جنگ و دعوا بیزارند. متولدین این ماه در روابط اجتماعی خوش برخورد اما خیلی محتاط اند شنونده های خوب و بیننده های بهتر اند و همیشه مشوره و نصیحت های خوب برای دیگران دارند اما متاسفانه در حل نمودن مشکلات خود بعضی اوقات در میمانند 

رفاقت و دوستی با متولدین این ماه یک اندازه مشکل است چون آنها خوش دارند وقت خود را در خانه بگذرانند ، از اینرو بیش‌تر آشنا و کمتر دوست صمیمی دارند و  اگر با کسی دوست هم شوند تقاضا دارند تا همیشه بالا دوست خود حساب کرده بتوانند و دوست شان در هر حالت برایشان حاضر باشد. دوستی با متولدین این ماه از اینرو هم مشکل  است که متولدین این ماه بسیار حساس و اندک رنج به اصطلاح قهروک و نازوک هستند و برعلاوه حالت شان هم زود زود تغییر می‌کند و یک روز خوش و یک روز قهر اند، ولی اگر این همه قهر و ناز و تغییر حالات آنها را  نادیده گرفت آنها در مجموع دوستان بسیار خوب و صادق هستند که همیشه به دوستان خود می‌رسند و همیشه  احساس امنیت و حس دوست داشتن را  به آنها می‌دهند. آنها  چکری و پارتی باز  نیستند و دوست دارند با دوستان خود در یک حلقه کوچک در خانه وقت خود را بگذرانند ، با هم آشپزی کنند و با هم یکجا بنشیند و قصه و سخن بزنند .

متولدین ماه سرطان یک زنده گی ساده ، آسوده ‌و آرام را دوست دارند و علاقمند تغییرات زیاد در زنده گی نیستند. هر تغییر و حالت نو آنها را وارخطا میسازد و آنها عاجل در کنج خود میخزند و گوشه میگیرند. متولدین این ماه از همه بیش‌تر به احساس «در امن بودن » و امنیت ضرورت دارند . برای آنها بهترین حرف همان است که همه چیز مانند همیشه باشد و چیزی تغییر نکند این تنبلی و بی علاقه گی آنها به تغییرات و نو آوری  می‌تواند برای شریک زنده گی آنها گاهی خیلی مشکل تمام شود 

متولدین این ماه در رابطه ‌و عشق 

اشخاص بسیار رومانتیک اند و همیشه  خواب عشق بزرگ را میبینند . آنها به رابطه های کوتاه و گذری نه بلکه به یک رابطه عاشقانه واقعی باور و علاقه دارند . و اکثر یک همسر و همراه زنده گی مهربان و با محبت می‌باشد که قرابت و صمیمیت برایشان بسیار مهم است . وقتی واقعا عاشق شوند بسیار وفادار ‌صادق می‌باشد آنها در جستجو یک شریک زنده گی اند که مانند خودشان آرام ، مهربان ‌و ملایم باشند و در هرحالت زنده گی مانند کوه در عقب شان استاده و برایشان قوت بدهند. برایشان  یک آشیانه گرم و نرم با فضا آسوده و پر از مهر و صمیمیت بسازند. و با حرف های نرم و ملایم و‌یک صدا آرام هر کاری که از او بخواهید برایتان انجام می‌دهند . متولدین این ماه در مجموع بسیار فامیل دوست اند و فامیل شان برایشان از همه مهمتر و در قدم اول قرار دارد سپری نمودن وقت با خانواده او را خوشبخترین فرد دنیا میسازد، از اینرو دوست دارند اوقات فراغت و رخصتی خود را در خانه خود با  عزیزان خود سپری نمایند در  کنار همسر و فرزندان خود باشند و با مهربانی ‌و بوسه  و بغل آنها را ناز بدهند. اما اکثر در این مهربانی و ناز و بغل دادن خود زیاده روی نموده و فرزندان یا شریک زنده گی شان گاه خود را در چنگ او محاصره شده احساس میکنند و دل شان تنگ میشود آنها نباید فراموشش کنند که فرزندان و همسر شان به یک مقدار هوا آزاد برای تنفس کردن هم ضرورت دارند و اینقدر نزدیکی و شله گی آنها را خسته میسازد 

متولدین این ماه در یک رابطه عاشقانه انسان های خیلی با توجه اند و هر خواهش عشق یا همسر  خود را از چشم هایش میخوانند و به مراقبت نمودن از یکدیگر  و آسایش خاطر دوجانبه علاقه دارند . چون خودشان انسان های آرام و با احساس اند ، در جستجو انسان های با احساس ‌ و مهربان برای شراکت در زنده گی اند . آنها در آغوش همسر خود در جستجو احساس  آرامش ، امنیت ‌و محفاظت اند. ا گر به دل متولدین ماه سرطان باشد ، شاید عشق خود را مانند یک الهه در طاق بالا بگذارند و از او مراقبت و او را پرستش کنند، اما  فراموش می‌کنند که هر کس حوصله این همه مراقبت و پرستاری از اندازه زیاد و پرستش شدن را ندارد و میخواهند به راحتی و آزادانه نفس بکشند . اما اگر این شله گی بی اندازه متولدین ماه سرطان را نادیده گرفت در مجموع می‌توان یک رابطه  عاشقانه ، زیبا و پر از مهر و صمیمیت  با آنها داشت . 

خانمان تولد شده در ماه سرطان از همه خانمان دیگر بیش‌تر دوست دارند صاحب خانه و اولاد شوند.  مادر شدن را بزرگ‌ترین تحفه زنده گی خود حساب می‌کنند و مادر های بسیار مهربان هم میشوند. آنها دوست دارند همیشه از فامیل خود مراقبت ، به آنها از جان و دل رسیده گی کنند و با ناز و مهر فراوان از آنها پرستاری نمایند. آنها همسران صادق اند و به رابطه خود پایدار میمانند حتی اگر در آن رابطه  همیشه خوشبخت هم نباشد. 

آنها با متولدین ماه های ثور ، اسد ، سنبله ، عقرب ، حوت ، و سرطان جور میایند  

خصوصیات متولدین ماه جوزا : دوگانه یی

(Visited 6,499 times, 1 visits today)