زندگی خانوادگی

حرف هاى آموزنده

اى قلب !  تو را بخدا اگر ديگر در هر كارم مداخله كنى  وظيفه تو پمپ كردن خون است  قرار وظيفه خود را انجام بده و دست از سر ما بردار !
اى قلب !
تو را بخدا اگر ديگر در هر كارم مداخله كنى
وظيفه تو پمپ كردن خون است
قرار وظيفه خود را انجام بده
و دست از سر ما بردار !
تشویش نمودن مشکل فردا تو را حل نمیکنداما مطمین باش که آرامش امروزت را از تو می‌گیرد
خاطرات هم عجیب اند. گاهی میخندی به روز های که گریه میکردی . و گاهی هم گریه میکنی به یاد روز های که میخندیدی
آدم های که دل ، زبان و روان پاک دارند همه را مانند خود فکر می‌کنند. اما این را نمیدانند که زمانه پر از رنگ است و نیرنگ
(Visited 670 times, 1 visits today)