از هرچیزو ازهرجا, دخترانه

حرف هاى آموزنده

اى قلب !  تو را بخدا اگر ديگر در هر كارم مداخله كنى  وظيفه تو پمپ كردن خون است  قرار وظيفه خود را انجام بده و دست از سر ما بردار !
اى قلب !
تو را بخدا اگر ديگر در هر كارم مداخله كنى
وظيفه تو پمپ كردن خون است
قرار وظيفه خود را انجام بده
و دست از سر ما بردار !
(Visited 186 times, 1 visits today)

Comments

comments