زیبایی و مود, صحت و تندرستی

جلد زیبا در خواب.چرا خواب برای زیبایی و طراوت جلد مهم است

شب هنگامی که كار هاى روزمره خود ما ختم میشود و ما به آرامی به خواب ميرويم ، جلد ما كار احیا و بازسازى جلد و مبارزه با چين و چروك  را آغاز ميكند
  پنج نکته مهم در این باره
١.چرا خواب جلد را جوان ميسازد ؟
شب  وقتی در خواب جسم و روح ما آرامش ميآبند و استراحت ميكنند سلول هاى وجود ما با تمام قدرت مصروف كار و بازسازی وجود یا بدن هستند  پس اگرميخواهیم به جلد خود كمك و فايده برسانیم باید خواب كافى نموده از بیدار خوابی های مضر دست برداریم. وجود ما در یک شبانه روز به شش تا هشت ساعت خواب ضرورت دارد تا خود را از فشار ها و سترس ها روزمره و آسيب هاى محيطى دوباره آزاد بسازد. دراین مدت شش تا هشت ساعت خواب جلد هم  قادر میشود تا دوباره به اندازه کافی آب را در سلول های خود ذخيره نمايد از همين رو هم وقتی صبحانه برمیخیزیم جلد ما صاف و با طراوت به نظر ميرسد
۲.مواد های مفید در کریم های رو
اين مواد هاى تشكيل دهنده كريم ها و سيروم های روی یا گونه از طرف شب بهتر زیر پوست داخل شده میتوانند تا سلول ها ی پوست را در احيا و تجديد آنها حمايت نمايند . براى يك جلد همیشه جوان  و با طراوت باید از كريم هاى روی با مواد های تشکیل دهنده مفید مانند ريتينول*= ویتامین ای  و يا ویتامين سى و براى بدست آوردن  یک جلد صاف در مدت کوتاه ازکریم های با مواد تشکیل دهنده هیالورون استفاده شود

٣
. فوا ید                                                                                                                                                   
از طرف شب مواد های مفید تشكيلى کریم ها خیلی آهسته آهسته  به زیرجلد تقسيم ميشود این به این معنی است که جلد ما بسته شب از این مواد مفید برای احیا سلول های خود در دسترس دارد و برعلاوه  بسيارى از مواد های مراقبتى شب مانند کریم ها سیروم ها به اندازه كافى در تشكيل خود چربی دارند تا سد حفاظتى جلد را دوباره احيا نمايند
٤ . شروع ومقدمه
مراقبت از جلد هميشه با پاكارى شروع ميشود، زیرا اگربروى جلد ما هنوز يك پرده ضخیم از چرك و دود و گرد و غبار روز نشسته باشد و راه هاى داخل شدن را بسته كرده باشند پس هيچ مواد مفید نميتواند به زير جلد داخل شود . پاك نمودن جلد ازگرد ودود، چرک و میکپ روز ازطرف شب بايد برای ما مانند برس كردن دندان ها به يك عادت یا ریتوال  شبانه  تبدیل شود .حتى آنهاى كه هیچگاه از ميكپ هم استفاده نميكنند بايد روى خود را قبل از بستر رفتن و كريم شب زدن پاك نمايند
٥ . نیرنگ یا چال ستاره هاى هاليود
اگركدام دعوت و یا یک ملاقات مهم  پيشرو داريد و ميخواهيد در آن دعوت یا ملاقات  يك جلد تازه  صاف و زنده داشته باشيد متوجه خوراك تان باشید . مثلا يك روز پيش ازآن دعوت یا ملاقات از استفاده نمودن از نمك به طور كامل خودارى نمايد و يا غذا هاى اسيدى (جدول ذیل ) مانند گوشت  همان روز صرف نکنید و يا هم از خوردن  نان شب بلكل خودارى كنيد وصبح با يك جلد تازه شاداب صاف و بدون چشم هاى پنديده بيدارخواهيد شد
vas
جدول غذا های اسیدی و قلیایی

 

(Visited 1,400 times, 1 visits today)