از هرچیزو ازهرجا

جشن هالووین و ریشه آن

بسیاری ها به اشتباه معتقدند که هالووین یک جشن یا مراسم  کاملا آمریکایی است اما این حرف واقیعت ندارد کلمه هالووین از( آل هالوس ایف = شب همه مقدسین )* گرفته شده که به شب قبلی جشن عیسویان (روز همه مقدسین )* درروزاول نوامبرگفته میشود . بدین صورت منشا اسم این جشن کاتولیکی است

.all hallows eve *شب همه مقدسین

All Hallows Day All Saints Day* روز همه مقدسین

اما  ریشه اصلی این جشن به جشن سوون *  سلت ها  (ایرلند و انگلستان قسمتى از فرانسه کنونی ) میرسد که در قرن  پنجم قبل از میلاد مسیح  در شب ۳۱ اکتوبر و اول نوامبر برگذار میشد . سلت ها در آن شب  بر این عقیده بود ند که ارواح مرده گان به دیدار زنده گان  میآیند و کوشش میکنند تا در جان یک انسان زنده داخل شده و بدین طریق از یگانه شانس زنده گی بعد ازمرگ خود استفاده کنند  و آنها به خاطر آنكه  توسط ارواح شناخته نشوند لباس ها و ماسک های وحشتناک میپوشیدند وازکوچه ها با نعره بلند و غالمغال عبور میکردند تا ارواح را ترسانده  و بدین طریق از تصرف نمودن جسم شان توسط  اوراح جلوگیری نمآیند بعضی هم  اصلی ازترس از  خانه بیرون  نمیبرآمدن تا با مرده ها روبرو نشوند و حتی در مقابل دروازه خود غذا و نوشیدنی میگذاشتند تا ارواح آنها را آرام بگذارند. با گذشت زمان اگرچه باور به تصرف آوردن جسم زنده گان توسط  ارواح از بین رفته بود اما  پوشیدن لباس و ماسک های  وحشتناک در این روز  همانطورمانند گذشته یک رسم  باقی مانده و بیشترشکل نمایشی رابه خود گرفت. در مورد اين كه چرا تاريخ اين جشن كهن سلت ها با جشن شب تقدس و ارواح  كاتوليكى ها با هم مطابقت ميكند نظريه هاى مختلف وجود دارد كه بيشتر گفته ميشود كه شايد كاتوليك ها از اين جشن كهن سلت ها منشا گرفته باشند. بعد از مهاجرت ایرلندی ها در حدود سال هاى  ۱۸۴۰به امريكا مهاجرین ایرلندی این جشن را با خود به امریکا آوردند که از همان زمان تا امروز هر سال جشن گرفته میشود

چال یا درمان

Trick-or-treat*

هالووين ديكور
خانه كه به خاطر جشن هالووين ديكور شده تا كودكان بدانند كه در اين خانه حتمى شيرينى دريافت ميكنند

 

این جمله مشهور که کودکان د رشب هالووین  خانه به خانه رفته وبرای بدست آوردن شیرینی و چاکلیت به صاحب هر خانه میگویند یک منشا  بلکل متفاوت داشته و آن هم این که در اوایل قرن نهم عیسوی های اروپا در روز دوم نوامبر از یک  قریه به قریه دیگرمیرفتند و یکنوع نان شرین  (به نام کیک اروا ح) برای دعا به روح رفته گان جمع آوری میکردند که هرقدر بیشتراز این کیک دریافت میکردن به همان اندازه به ارواح رفته گان دعا میکردند

رسم تزین نمودن کدو

image

وبلاخره رسم کدو تزیین نمودن در هنگام هالووین هم ریشه  کاملا متفاوت دارد

Jack O‘ Lantern جک فانوس

 روایت ایرلندی در باره  مردی به نام جک  فانوس =چراغ وجود دارد این جک  فانوس  یک مرد  حیله گر و چالبازبوده  که  حتی روزى شیطان را وادار نموده بوده تا به درخت بالا شود وبعد چاقوی برداشته و برتنه درخت نقش یک صلیب را حک نموده تا شیطان از ترس پایان شده نتواند وبه شیطان گفته بوده  به شرطی که دیگر او را نترساند از درخت پایان اش میکند سال ها بعد وقتی جک  فانوس درگذشت اورا بخاطر معامله که با شیطان نموده بود  به بهشت راه نمیدادند و شیطان هم که هنوز سرش قهر بود اورابه دوزخ را ه نمیداده  به این ترتیب جک فانوس با یک شلغم میان خالی که درآن  چند توته ذغال سوزان گذاشته شده بود  و شیطان برایش داده بود  سرگردان میان تاريكى هر دو دنیا میگشت .ایرلندی ها هم از روی این روایت همیشه  در آن شب از شلغم به شکل فانوس استفاده میکردند اما در امریکا چون کدو بیشتر از شلغم  بود از کدوبرای به جا رساندن این رسم  استفاده کردند

چندین رسم در یک روز

بدین صورت جشن هالووین  یک  نوآوری یا اختراع امریکایی ها نبوده بلکه مخلوطی از چند  مراسم ، جشن و  رواج های سلت ها ،عیسویان و یک  افسانه یا روایت ایرلندی ميباشد . امروز هالووين ريشه اصلى خود را تقريبا از دست داده و بيشتر يك جشن شادى با پوشيدن   لباس ها و ماسك هاى جالب و يا وحشتناك  و بسيار هم تجارتى شده كه تقريبا در سراسر دنيا از آن تجليل ميشود اين جشن خصوصى براى كودكان خيلى خوشايند است چون آنها در اين روز به اندازه كافى شيرينى و چاكليت جمع آورى مينمايد .

(Visited 1,723 times, 1 visits today)