زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۲۲ بوت و دستکول

امسال در ترند دستکول و پاپوش به جز دوسه ترند جدید تغیرات زیادی نیامده. اکثر دستکول ها و بوت های ترندی سال گذشته امسال هم مود اند.در البوم پایان چند نمونه از ترند هال سال ۲۰۲۲ را به معرفی میگیریم

دستکول های مهتابی.دستکول های که شکل مهتاب را دارند

دستکول های «مکرو» یا خیلی کوچک

دستکول های کوچک سر شانه

دستکول های چین دار

دستکول های

دستکول های «شاپر» یا بزرگ

و در آخیر چند ترند دیگر دستکول

ترند های امسال بوت و چپلی

چپلی های گلادیاتور به چپلی های میگویند که بند های آنها تا عینک زانو بدور پا میپیچند

چپلی های “میتالیک” مانند نقره یی، طلایی و دیگر رنگ ها به شکل میتالیک یا زری آن

چپلی و بوت های که بدور «ساق پا» یک بند ، زنجیر یا دیگر لوازم تزینی دارند

چپلی های هموار و شصتی

چپلی های بند دراز که به دور پا میپیچند

کلوگس : این چپلک های دهه هفتاد میلادی امسال دوبار وارد صحنه شدند

کرمچهای سپورتی امسال هم باقی میمانند

بوت و چپلی با تلی های بلند یا بزرگ

(Visited 718 times, 1 visits today)