زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۲۲ بهار و تابستان

بهار و تابستان امسال چی مود است ؟ کدام ترند ها از سال های گذشته میماند و کدام ترند ها جدید هستند؟ در اینجا برایتان چند ترند مهم بهاری و تابستانی امسال را معرفی میکنیم .بعضی ترند ها مانند بلیزر یا کرتی دریشی از سال گذشته امسال هم در جمع مود سال حساب میشود

در البوم پاین شماری از ترند های مهم امسال را مشاهده میکنید

کرتی دریشی «بلزر» و یا دریشی سرتاپا با رنگ های ترندی امسال مانند گلابی، آبی، سبز، نارنجی و دیگر رنگ های سال که در عکس های زیر دیده میشوند

پطلون های کوبای راست پاچه کلان

کرتی های تووید یا در مجموع لباس های دیگر از تکه تووید

پطلون های کوبای بالوونی این پطلون ها کمر بلند وچسپ دارند و در قسمت ران و عینک زانو بزرگ یا پوقانه یی بوده و در قسمت بجلک پا دوباره چسپ میشوند
تکه های ساتن ابریشمی ،اطلس و‌جلادار

بالاپوش های «ترنج » و‌بالاپوش های چرمی بهاری

و‌چند ترند دیگر امسال

پیراهن های دراز چسپ و یخن بلند

دامن های پنسلی یا چسپ چاک دار

پیراهن ،بالاتنه دامن یا پطلون های که بعضی قسمت های شان چاک دار یا برهنه هستند مانند پیراهن های عکس پاین

Y2K ترندهای دهه ۲۰۰۰ یا

لباس های که در سال های ۲۰۰۰ مود بودند مانند بالا تنه یا تاپ های کوتاه پطلون های کمر پاین، لباس ها و زیورات پر جلا و زری ،دامن های مینی ژوپ خیلی کوتاه دوباره امسال مود شده اند

زری و جلا

در مورد زیورات ، لوازم تزینی ، بوت و دستکول مود سال ۲۰۲۲ در اینجا بخوانید

ترند های سال ۲۰۲۲ لوازم تزینی و زیورات

(Visited 579 times, 1 visits today)