زیبایی و مود

ترند های سال ۲۰۱۹/استایل نظامی

در اینجا حرف از تکه پلنگی یا کماندو نه بلکه از طرز دوخت لباس از پطلون تا پیراهن و جمپسوت به شکل یونیفورم افسران ، سربازان و پیلوتان نظامی است . این لباس ها بیشتر به رنگ های عسکری یا نظامی مانند کریمی، نخودی و خاکی بوده و با لوازم تزینی نظامی مانند کمربند وغیره تزیین داده میشوند


لوازم تزینی به استایل عسکری یا نظامی


(Visited 1,304 times, 1 visits today)