از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

بهترين پيراهن هاى جشنواره فلم هاى كان

در «جشنواره فلم هاى كان» كه مانند هر سال ديگر براى مدت ده روز در ماه مى امسال در شهر کان فرانسه براه افتاده بود حضور ستاره گان سينمايى جهان  با پيراهن هاى شب زيبا شان بالا فرش سرخ آن  بى نظير بود در اينجا عكس هاى بهترين ها را تماشا ميكنيم


(Visited 1,121 times, 1 visits today)