از هرچیزو ازهرجا

اولین فارمر نوجوان افغانستان /Afghanistan’s bee teen- businesswomen

فروزان دختر ۱۹ ساله و محصل فاکولته اقتصاد سه سال قبل در سن ۱۶ ساله گی قرض گرفت و فارم زنبورداری خود را با سه کندو (صندوق یا خانه که زنبور ها در آن نگه داری میشوند ) اساس گذاشت ، یک سال بعد او نه تنها قادر بود قرض خود را دوباره بپردازد بلکه فارم خود را نیز بزرگتر بسازد و امروز با داشتن ۱۲ کندو زنبور عسل امروز جوان‌ترین فارمرافغانستان بشمار می‌رود او عسل های خود را جمع آوری نموده ‌و در یکی از دوکان ها در نزدیکی شهر مزار شریف به فروش میرساند و به اندازه کافی برای پیش بردن زنده گی خانواده خود دول پیدا میکند.  فروزان میخواهد تحصیلات خود را در رشته اقتصاد حتمی به پایان برساند تا در آینده تجارت خود را بهتر وبه طور  فنی پیش برده بتواند

 در یک قریه کوچک در شمال افغانستان ، جایی که کار نمودن زنان بیرون از خانه حرف مشکلیست ، فروزان که در توانست با حرف زدن و معلومات دادن در باره فارم زنبورداری  به مردم قریه اش بزنس خود را شروع نموده و امروز آزادانه کار نماید

پدر فروزان که در این بزنس دختر خود را حمایت و کمک میکند به گفته خودش همیشه میخواسته تا دخترش به پا خود استاد شود تا بتواند یک آینده بهتر برای خود داشته باشد است

منبع :الجزیره

 

(Visited 391 times, 2 visits today)