از هرچیزو ازهرجا

آيا بعد از مسى رونالدو هم به پا عقد ميرود؟

از چند روز بدينسو مطبوعات اسپانيا و جهانى بالا موضوع نامزادى كريستيانو رونالدو ميچرخد.  هفته گذشته وقتى رونالدو با دوست دختر خود جورجينيا براى تماشا  بازى فوتبال رفته  بود انگشتر خيلى بزرگ الماس در انگشت عقد يا چهارم جورجينا ميدرخشيد كه چشم همه را به خود كشانده بود . اين انگشتر هاى بزرگ الماس كه  تنها هنگام خواستگارى  به دست دختر ميشود و نشانه نامزاد بودن يك جفت است  سبب آن شد  تا آوازه ازدواج   رونالدو كه در اين چند وقت آخير ميان علاقمندان او و مطبوعات اسپانيا و جهانى اوج گرفته بود دوباره بلند شود .بسيارى ها به عقيده  اند كه كريستيانو رونالدو هم   مانند مسى گره ازدواج و زنده گى مشترك را ميبندد و به زودى ها شاهد محفل عروسى شاندار او خواهيم بود

(Visited 860 times, 1 visits today)