زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال (مخمل) بخمل

تکه بخمل (مخمل ) امسال هم باقی میماند از بوت تا دستکول دریشی ، پیراهن ،دامن و از تکه بخمل دبل تا بخمل نازک و بخمل شکاری امسال بخمل همچنان ترند باقی میماند

 

Trends 2018/ ترند های سال : زری و جلا

(Visited 936 times, 1 visits today)