زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال: بالاپوش و کرتی

، کرتی های دراز کوبای با رنگ های روشن و تاریک ، کرتی های چرمی، بالاپوش های دراز با برش ساده و راست زمستانی و ترنچ کوت =(بالاپوش های خزانی /بهاری اکثر به رنگ نخودی ) همه ترند های سال گذشته اند که در سال ۲۰۱۸ نیز در صحنه مود و فیشن باقی میمانند و صرف چند ترند جدید  دیگر در جمع بالاپوش ها و کرتی ها اضافه شده اند،مثلا بالاپوش های و‌کرتی ها از تکه چهارخانه، شیرلینگ* یا پوستین =(کرتی ها و بالاپوش های  چرمی یا از چرم چپه که در قسمت یخن و استر آنها از پشم گوسفند کار گرفته شده) ، کرتی و بالاپوش های پشمی مانند پشم گوسفند یا حیوانات دیگر که به نام بالاپوش و کرتی  تیدی* (  تیدی = انگلیسی خرسک  سامان بازی ) نامیده می‌شوند و بلاخره بالا پوش یا کرتی از پوست حیوانات (مصنوعی ) که در پایان عکس های آنها را تماشا می‌کنیم

از سال گذشته کرتی کوبای ترنچ کوت وکرتی چرمی 

ترند های تازه از امسال

بالاپوش های چهار خانه

 

  (پوست حیوانات ( مصنوعی

 

پشمی یا تیدی کوت

شیرلینگ یا پوستین : کرتی های چرمی با پشم گوسفند در قسمت چپه یخن و استر

 

Trends 2018/ترند های سال دامن و پیراهن

(Visited 2,171 times, 1 visits today)