زیبایی و مود

Trends 2017 /كرتى كوباى و چرمى

كرتى كوباى اگر چه كاملا  از مود نرفته بود اما در چند سال آخير در صحنه مود و فيشن در رديف هاى آخرى  جا گرفته بود

امسال كرتى كوباى بازگشت بزرگ خود را در صحنه مود دوباره تجليل ميكند، با يك تغير بزرگ  آن هم اينكه امسال برخلاف سال هاى گذشته كرتى هاى كوتاه و چسپ كوباى نه  بلكه كرتى هاى بزرگ و دراز كه به ساده گى با هر گونه لباس چى پيراهن و يا پطلون و بالاتنه و يا هم دامن  ميتوان آن را پوشيد .

Oversize *از اندازه بزرگ

كرتى چرمى سياه امسال هم مانند سال هاى گذشته  در صحنه مود و فيشن حاضر است  و خوبى كرتى چرمى در اين است كه آن را با هر ستايل چى ايليگانت (كاكه و ظريف ) و يا ستايل آزاد و سپورتى مكس نمود يا تركيب داد .

(Visited 560 times, 1 visits today)