دخترانهزندگی خانوادگی

Tradition /كمرعروس را چرا بسته ميكنند ؟

بستن كمر عروس توسط پدر يا برادر يكى از رسوم و  رواج هاى شب عروسى است كه در ختم محفل قبل از رفتن عروس به خانه شوهر انجام ميابد

متاسفانه اين رسم زيبا براى بسيارى ها صرف يك معنى دارد و آن هم نشانه باكره بودن عروس و بالا اين نكته آنقدر تحت تمركز قرار گرفته   كه معنى اصلى و اساسى اين رواج زيبا تقريبا فراموش همه شده  و كمتر كسى ميداند كه تاريخچه اين رسم از كجاست ؟ و معنى اصلى  اين رسم چيست

رسم و رواج بستن كمر عروس از چند ين  صد سال قبل بوده و تقريبا ميان تمام كشور هاو ملت هاى كه با هم تاريخ مشترك و زمانى هم جغرافيا مشترك داشتن مانند افغانستان ،ايران ،تركيه ، بعضى كشور هاى آسيا مركزى ، كردستان  و غيره رواج دارد

در حقيقت  اين رواج به مراتب معنى بزرگتر از آن دارد كه مردم ما در مورد اش فكر ميكنند  و جاى تاسف است كه تمام رواج بستن كمر عروس را صرف به يك جز آن كه همانا باكره بودن عروس است كاهش ميدهند

اما …

بستن كمر در مجموع معنى به اقدام نمودن به يك كار به تنهايى و با اتكا به خود را ميدهد،  مثلا وقتى شخصى  تصميم ميگيرد تا يك كارى را انجام بدهد برايش ميگويند : كمر خود را براى كار بسته كرد  يعنى خودش به  تنهايى خود كار را آغاز كرد تا به انجام برساند

اين كلمه كمر بستن به كار  از كجا آمده ؟

مردان در قديم همه دستمال پتو و شال و زنان هم چادر با خود همراه  داشتن كه هنگام انجام دادن كار هاى شاقه مثلا كشت و درو،  يا قلبه نمودن زمين ، برداشتن خرمن يا كوزه آب ، بلند نمودن چيزهاى سنگين و غيره آن را به كمر خود ميبستند تا  اول  هنگام اجرا كار به آنها مزاحمت نكند ، دوم بدينگونه چادر و دستمال شان پيش خود شان باقى مانده و آن را گم نميكردند و سوم به اين عقيده بودند كه با بستن كمر  از فشار آوردن بى حد و اضافى بالا كمر جلوگيرى مينمايد . از اينرو اين متل يا اصطلاح  كمر را به كار بستن تا امروز ميان مردم رايج است

اما اين حرف با عروس و عروسى چى ربط دارد

از همان قديم ها ميگفتن وقتى دو جوان با هم ازدواج ميكنند در اصل  دو فاميل با هم ازدواج ميكنند و عروس تنها با پسر فاميل نه بلكه با تمام فاميل زنده گى مشترك خود را آغاز ميكند و با همه آنها بايد گذاره نمايد. از اينرو خانواده ها براى اينكه دختر شان در آينده عروس يك خانواده خوب و با عزت و با نام شود هميشه كوشش ميكردند تا دختران خود را مطابق به معيار ها ، سويه  و خواهش هاى همانگونه خانواده ها  آموزش و  پرورش بدهند و دختران خود را با شخصيت و اخلاق نيك ، خوش برخورد و خوش صحبت ، با احترام و  نزاكت ، هوشيار و فهميده ، پر تلاش و قابل و با سليقه و سرشته  پرورش داده و در پهلو اين همه  آنها را در كار هاى مختلف مانند آشپزى خياطى ، بافت ، گلدوزى ،قالين بافى و حتى هنر هاى زيبا مانند خطاطى ، رسامى ، نقاشى و قرائت و خوانش كتاب نيز آموزش ميدادند كه اين آموزش و پرورش دختر تا آخرين روز زنده گى او در خانه پدر جريان داشت و اين بستن كمر عروس از طرف خانواده اش در روز عروسى اش در اصل نماينده گى و نشانه  از آموزش و پرورش نمودن خوب  دختر توسط خانواده اش بود (كه البته باكره بودن نيز جزى از اين پرورش خوب به حساب ميرفت  ) و برعلاوه با بستن كمر دختر خود خانواده او براى او ميفهماند كه پرورش و آموزش او به عنوان يك دختر و خانم خانه خوب در همينجا به پايان ميرسد و سر از امروز ديگر  خودش به تنهايى خود بدون خانواده و بااتكا به خود اين مسوليت بزرگ يعنى پيش بردن زنده گى خانواده گى را بايد بدوش بگيرد  و به اصطلاح كمر عروس را براى مسوليتى تا جايى دشوار اما زيبا و تازه  كه او در پيشرو داشت  بسته ميكردند . به اين صورت بستن كمر دختر  قبل از رفتن به خانه شوهر بيشتر سمبول و نشانه از تربيه سالم و پرورش و آموزش عالى عروس بوده و نه بايد تنها به يك نكته جزيى كه گوشه از پرورش خانواده بود كاهش داده شود

(Visited 6.461 times, 5 visits today)

Comments

comments

Tags
Show More

Related Articles

Close
%d Bloggern gefällt das: