زندگی خانوادگی

Tradition /كمرعروس را چرا بسته ميكنند ؟

بستن كمر عروس توسط پدر يا برادر يكى از رسوم و  رواج هاى شب عروسى است كه در ختم محفل قبل از رفتن عروس به خانه شوهر انجام ميابد

متاسفانه اين رسم زيبا براى بسيارى ها صرف يك معنى دارد و آن هم نشانه باكره بودن عروس و متاسفانه اين نكته آنقدرتحت تمركز قرار گرفته كه معنى اصلى و اساسى اين رواج زيبا تقريبا فراموش همه شده  و كمتر كسى ميداند كه تاريخچه اين رسم از كجاست ؟ و معنى اصلى  اين رسم چيست

رسم و رواج بستن كمرعروس از چندين صد سال قبل بوده و تقريبا ميان تمام كشور ها و ملت هاى كه با هم تا جایی تاريخ مشترك و زمانى هم جغرافيا مشترك داشتند، مانند کشورهای چون افغانستان ،ايران، تركيه،  بعضى كشور هاى آسيا مركزى تا كردستان  رواج دارد

در حقيقت اين رواج به مراتب معنى بزرگتر از آن دارد كه مردم ما در مورد اش فكر ميكنند و جاى تاسف است كه تمام رواج بستن كمر عروس را صرف به يك جز کوچک آن كه همانا باكره بودن عروس است كاهش ميدهند

اما …

بستن كمر در مجموع معنى اقدام و آغاز نمودن يك كار به تنهايى و با اتكا به خود را ميدهد مثلا وقتى شخصى تصميم ميگيرد تا يك كارى را انجام بدهد ميگويند : كمر خود را براى كار بسته كرد يعنى خودش به  تنهايى خود كار را آغاز كرد تا به انجام برساند

ریشه این حرف « كمر بستن به كار» از كجا آمده ؟

مردان در قديم همه دستمال پتو و شال و زنان هم چادر با خود همراه  داشتند كه هنگام انجام دادن كارهاى شاقه مثلا كشت و درو، يا قلبه نمودن زمين، برداشتن و‌کوبیدن خرمن يا بلند نمودن كوزه های بلند آب به سر، بلند نمودن چيزهاى خیلی سنگين از زمین و غيره آنها را به كمر خود ميبستند تا در قدم اول  هنگام اجرا كار برایشان مزاحمت نكند و دوم  بدينگونه پتو چادر و دستمال خود را گم نميكردند.سوم به اين عقيده بودند كه با بستن كمر با چیزی از فشار آوردن بى حد و اضافى بالا كمر جلوگيرى مينمايد از اينرو استفاده از اين متل يا اصطلاح  «كمر را به كار بستن » تا امروز ميان مردم رايج است

اما اين حرف با عروس و عروسى چى ربط دارد

ازهمان قديم ها ميگفتند وقتى دو جوان با هم ازدواج ميكنند در اصل  دو فاميل با هم ازدواج ميكنند و عروس تنها با پسر فاميل نه بلكه با تمام فاميل زنده گى مشترك خود را آغاز ميكند و با همه آنها بايد گذاره نمايد.از اينرو خانواده ها ی دختر دار براى اينكه در آینده دختر شان عروس يك خانواده خوب، با عزت و با نام شود هميشه كوشش ميكردند تا دختران خود را مطابق به معيار ها، سطح و سويه و خواهش هاى خانواده های با نام و نشان آموزش و پرورش بدهند و دختران خود را با شخصيت و اخلاق نيك، خوش برخورد و خوش صحبت، مودب ، هوشيار فهميده ، کاریگر و قابل ، با سليقه ‌و با سرشته  و با احترام پرورش داده و در پهلو اين همه آنها را در كار هاى مختلف مانند آشپزى خياطى ، بافت،  گلدوزى، قالين بافى و حتى هنر هاى زيبا مانند خطاطى ، رسامى، نقاشى و بلاخره قرائت و خوانش كتاب نيز آموزش ميدادند كه اين آموزش و پرورش دختر تا آخرين روز زنده گى او در خانه پدر جريان داشت و اين بستن كمر عروس از طرف خانواده اش در روز عروسى اش در اصل نماينده گى و نشانه از آموزش و پرورش نمودن خوب دختر توسط خانواده اش بود (كه البته باكره بودن نيز جزى از اين پرورش خوب به حساب ميرفت  ) و برعلاوه با بستن كمر دختر خود خانواده اش براى عروس ميفهماند كه آموزش و پرورش او به عنوان يك دختر و خانم خانه خوب در همينجا به پايان ميرسد و سراز امروز ديگر  خودش به تنهايى خود بدون خانواده و بااتكا به خود اين مسوليت بزرگ يعنى پيش بردن زنده گى خانواده گى را بايد بدوش بگيرد  و به اصطلاح كمر عروس را براى مسوليتى تا جايى دشوار اما زيبا و تازه  كه او در پيشرو داشت  بسته ميكردند. به اين صورت بستن كمر دختر  قبل از رفتن به خانه شوهر بيشتر سمبول و نشانه از تربيه سالم و پرورش و آموزش عالى عروس بوده و نه بايد تنها به يك نكته جزيى كه گوشه از پرورش خانواده بود كاهش داده شود

(Visited 19,092 times, 5 visits today)