مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادان روز ۳۱/ باد و دل دردی

در مقابل دل دردی و باد شکم چی کمک میکند ؟ هر نوزاد حتی آنهایی که کولیک* سه ماهه ( در بخش مادر ‌‌کودک ویب سایت ما در مورد کولیک بخوانید ) ندارند گاه گاهی دل دردی شدید میداشته باشند و شکم شان را باد می‌گیرد در اینجا چند نکته مهم برای جلوگیری و درمان… Read More سال اول زنده گی نوزادان روز ۳۱/ باد و دل دردی

مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم   قولنج نوزاد یا  کولیک های دردناک سه ماهه اين کولیک ها یا قولنج های شدید  درهفته سوم زنده گى  نوزادان آغاز شده ، تا ماه سوم زنده گی شان دوام مینماید و بطور يكباره گى دوباره ناپدید میشود هر روز اکثر از طرف شام بعد… Read More سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم