مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز هژده هم

  قولنج نوزاد یا  کولیک های دردناک سه ماهه
اين کولیک ها یا قولنج های شدید  درهفته سوم زنده گى  نوزادان آغاز شده ، تا ماه سوم زنده گی شان دوام مینماید و بطور يكباره گى دوباره ناپدید میشود
هر روز اکثر از طرف شام بعد ازنوشیدن شیر نوزاد  به گریه وچیغ زدن  شروع مینماید  دستک های کوچک خودرا مشت نموده پا های خود رابه طرف شکم جمع و دوباره دراز میکند و یا تمام جسم خود را مانند شخی گرفتن  کش و طویل میسازد و روی کوچک اش از درد  و فریاد زیاد سرخ میزند.  این گریان ها مدت طولانی دوام میکنند والدين حيران ولاچاره تماشا دارند نميدانند دیگرچى كنند تا نوزاد از این بیشتر رنج نبرد وگریان اش خاموش شود  .

این قولنج های سه ماهه که تا حال علت اصلی آن صد فیصد دقیق معلوم نشده اما اکثر داکتران طب به این نظرهستند که چون روده های نوزاد هنوز کاملن تکمیل نشده از اینروبا نوشیدن شیرشکم شان  زود ترباد و هوا میگیرد میپندد و شروع به  درد و اذیت نمودن نوزاد میکند . خوشبختانه همه نوزادان با این کولیک ها مواجه نبوده، اکثرنوزادان پسربیشتراز نوزادان دختراز این کولیک ها رنج میبرند.
حرف مهم  در این حالت : والدين بايد خونسردى را حفظ نموده از صبر و حوصله كار بگيرند گناه نوزاد هم نيست كه اين قولنج ها هرروز به سراغ اش ميآيد و نوزاد از درد زیاد باید  فریاد بزند دراين حالت نوزاد شما تنها به تسلی، مهربانی  وپرستاری شما ضرورت دارد اعصاب خرابى و داد و فرياد چيزى را دوا نميكند و اعصاب  شما هم خورد و خمیرتر ميشود فقط با مهربانی و حوصله  نوزاد را در آغوش بگیرد یا بروی شانه
انداخته و یا بروی دل بالا دست هایتان بیندازید (عکس های پاین ) ودور اطاق بگردید

5ed56df62a35ebeb967021b35a79c770 getty_rf_photo_of_father_holding_baby

Sonne-Mond-Massage_contentbild_480xHoehe
مساژ شکم به جهت عقربه ساعت


شكم نوزاد را آرام و به شكل دايروى به جهت عقربه های ساعت مالش بدهيد يك مشكوله گرم  بروى شكم نوزاد  بگذاريد اما متوجه باشيد كه سر مشكوله درست بسته و آب  آن برای نوزاد زياد داغ نباشد اگر امکانات اش را دارید به جای مشكوله آبى از مشكوله های خسته آلوبالو استفاده كنيد ویک حرف را هرگزاز یاد نبرید وبه خاطر داشته باشید این روز هم  ميگذرد .
توجه : اكثر گرفتن حمام گرم كمك کننده است تپ آب را پر از آب گرم كنيد و با نوزاد يكجا در آن بشينيد آب گرم هردوتان را
 از تشنج رهایی  داده و شما را راحت یا ريلكس ميسازد

مشکوله خسته آلوبالو: بالشت های کوچکی اند که با خسته  آلوبالو پر شده و درمایکروویو یا بالای مرکزگرمی گرم میشوند
(Visited 803 times, 1 visits today)