مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادن روز ۳۳/ شیر شفابخش مادر

شیر مادردر اینکه شیر مادر بهترین تحفه طبیعت «خداوند » برای یک نوزاد است شکی وجود ندارد ‌که این حرف و توسط دکتوران و دانشمندان تصدیق شده . شیر مادر در شش ماه اول آغاز زنده گی برای نوزاد تمام آن چیز های را که یک نوزاد به آنها ضرورت دارد از قبیل مواد کامل… Read More سال اول زنده گی نوزادن روز ۳۳/ شیر شفابخش مادر

مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٦ /بلند نمودن سر

نوزاد شما در اين ٤ هفته اول زنده گى بسيار چيز ها را آموخته . مثلا هنگام كه بروى دل افتيده كوشش ميكند تا سر خود را بالا نمايند و حتی براى يك يا دو ثانيه آن را بالا نگاه كند .نوزاد  سر خود را تا همان اندازه بالا کرده ميتواند تا بتواند آن را… Read More سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٦ /بلند نمودن سر

زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی, مادر و کودک

افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

.سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز  ۲۵ postnatale Depression  پى ان دى يا افسرده گى پس از زايمان به طورمستقیم بعداز تولد نوزاد رخ نداده  وممکن است كه هفته ها و یا حتی ماه ها  دوام نمايد  تا یک حالت  بدخويى و دلتنگى کم محسوس آهسته آهسته  به یک افسردگی واقعی تبدیل شود. اين غیرمعمول… Read More افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ / افسرده گی بعد از ولادت

سلسله سال  اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ دلتنگى و گريان نمودن های  زود زود و حق و ناحق مادران تازه ولادت کرده ، که اکثربعد از روز پنجم به آن ها دست داده و تا چند روز دوام میکنند یک حرف عادی بعد از زایمان بوده که به نام * بلوز نوزاد * ياد… Read More سال اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ / افسرده گی بعد از ولادت

مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢۳ /شیر دادن نوزاد

سلسله ۳۶۵ روز اول زنده گی نوزادان روز بیست و سوم با گذشت زمان اشتها نوزاد بیشترميشود ومتوجه میشوید که نوزاد تان در طول روزمیخواهد بیشتر شیربنوشد. اگرشير تان کم است و فکر میکنید که برای نوزاد کافی نیست كوشش كنيد نوزاد را بيشتر زيرسينه بيندازد ، چون مكيدن پستان توليد شيرمادررا تحریک نموده وآن… Read More سال اول زنده گى نوزادان روز ٢۳ /شیر دادن نوزاد

مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ۲۱ /اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ ها و شكل های خاصی اند بهترين سامان بازى که برای نوزادن ازآغاز ماه سوم خیلی هم خوشایند است  آن سامان های بازی اند  كه در بالا  تخت نوزاد بند ميشوند و دورمیخورند یا میچرخند.… Read More سال اول زنده گى نوزادان روز ۲۱ /اسباب بازی

مادر و کودک

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

  سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز  بیست ویکم نوزادان از همان ماه اول زنده گى  قادر به ملاحظه و مشاهده نمودن اشيا اند . و از فاصله به اندازه همان  فاصله  که  بين چشمان مادر و نوزاد هنگام شير دادن وجود دارد  از همه بهترمیتوانند اشیا و اشخاص رامشاهده كنند نوزادان با… Read More سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد