نوزاد ،مادر ،baby

مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢٦ /بلند نمودن سر

نوزاد شما در اين ٤ هفته اول زنده گى بسيار چيز ها را آموخته . مثلا هنگام كه بروى دل…

Read More »
زندگی خانوادگی

افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

.سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز  ۲۵ postnatale Depression  پى ان دى يا افسرده گى پس از زايمان به طورمستقیم…

Read More »
مادر و کودک

سال اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ / افسرده گی بعد از ولادت

سلسله سال  اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ دلتنگى و گريان نمودن های  زود زود و حق و ناحق مادران…

Read More »
مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ٢۳ /شیر دادن نوزاد

سلسله ۳۶۵ روز اول زنده گی نوزادان روز بیست و سوم با گذشت زمان اشتها نوزاد بیشترميشود ومتوجه میشوید که…

Read More »
مادر و کودک

سال اول زنده گى نوزادان روز ۲۱ /اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ…

Read More »
مادر و کودک

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

  سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز  بیست ویکم نوزادان از همان ماه اول زنده گى  قادر به…

Read More »
Close