مود ، فيشن ، هالييود

از هرچیزو ازهرجا

MTV movie & TV awards /جايزه سينمايى ام تى وى فرش سرخ

  جايزه سينمايى ام تى وى كه از٢٥ سال بدينسو هر سال براى هنرمندان سينما و تلويزيون اعطا ميشود شب…

Read More »
از هرچیزو ازهرجا

Golden globe Awards زيباترين پيراهن هاى گولدن گلوب

شب يكشنبه تاريخ ٨ جنورى براى هفتاد سومين بار جايزه گولدن گلوب در شهر لاس انجلس امريكا به هنرپيشه هاى…

Read More »
Close