از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

MTV movie & TV awards /جايزه سينمايى ام تى وى فرش سرخ

  جايزه سينمايى ام تى وى كه از٢٥ سال بدينسو هر سال براى هنرمندان سينما و تلويزيون اعطا ميشود شب يكشنبه در شهر لاس انجلس امريكا برگذارى شد. اين جايزه مختلف از جايزه هاى ديگر سينمايى در كنار كتگورى بهترين فلم و بهترين هنرپيشه ، كتگورى هاى مانند بهترين بوسه فلم ، بهترين  جفت فلمى… Read More MTV movie & TV awards /جايزه سينمايى ام تى وى فرش سرخ

از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Golden globe Awards زيباترين پيراهن هاى گولدن گلوب

شب يكشنبه تاريخ ٨ جنورى براى هفتاد سومين بار جايزه گولدن گلوب در شهر لاس انجلس امريكا به هنرپيشه هاى سينما هالييود داده شد . اين  جايزه سينمايى  كه بعد از جايزه اسكار يكى از مهم ترين جوايز سينما هالييود به شمار ميرود سال يكبار يك ماه قبل از برگذارى مراسم جايزه دهى اسكار برگذارى شده… Read More Golden globe Awards زيباترين پيراهن هاى گولدن گلوب