صحت و تندرستی

چرا عرق میکنیم ؟ وآيا عرق ما واقعى بد بو است ؟

با گرم شدن هوا ،فعالیت های بدنی زیاد ویا درحالت ترس همیشه ازسروصورت  ماعرق سرازیر میشود مسول  سرازیر شدن این عرق  میلیون ها غدد درزیرجلد ما هستند  که روزانه بین نيم تا يك لیترعرق تولید میکنند. بیشترین غدد عرق در کف پا وکمترین آن درناحیه بین ساق پا تا عینک زانوقرار دارند . اگرچه وظیفه… Read More چرا عرق میکنیم ؟ وآيا عرق ما واقعى بد بو است ؟