از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

10 most stylish actress 2017 / ده خوش لباس ترین هنرپیشه بالییود

همه میدانیم که  انتخاب لباس هنرپیشه ها و ستاره ها نفوذ زیاد بالا انتخاب بیننده گان آنها نیز دارد. اگرچه لباس هاى كه هنرپيشه هاى سينما درفلم هاى خود میپوشند اكثر انتخاب خود آنها نه بلكه از ستايليست ها يا طراح لباس فلم هاست اما لباس هاى كه آنها درزنده گى روزمره خود مثلا هنگام… Read More 10 most stylish actress 2017 / ده خوش لباس ترین هنرپیشه بالییود

از هرچیزو ازهرجا

Filmefare glamour & style awards /جایزه ستایل فلمفیر

اين هم ليست برنده گان جوايز مهم  جايزه شكوه و استايل فلم فير كه در روز جمعه در شهر بمبى برگذار شده بود خوش ستايل ترين هنرپيشه سال  (مرد) شاهد كپور Stylist man of the year * خوش ستايل ترين هنرپيشه سال (زن ) سونم كپور stylist women of the year* با شكوه ترين يا… Read More Filmefare glamour & style awards /جایزه ستایل فلمفیر