ستاره،باليود،مود

از هرچیزو ازهرجا

10 most stylish actress 2017 / ده خوش لباس ترین هنرپیشه بالییود

همه میدانیم که  انتخاب لباس هنرپیشه ها و ستاره ها نفوذ زیاد بالا انتخاب بیننده گان آنها نیز دارد. اگرچه…

Read More »
از هرچیزو ازهرجا

Filmefare glamour & style awards /جایزه ستایل فلمفیر

اين هم ليست برنده گان جوايز مهم  جايزه شكوه و استايل فلم فير كه در روز جمعه در شهر بمبى…

Read More »
Uncategorized

كلوب +٤٠ ساله ها: آيا باور ميكنيد اين ها از چهل ساله بالا هستند ؟

آيا باور ميكنيد كه اين هنرپيشه هاى سينما باليود از چهل ساله بالا هستند ؟ اما در واقيعت قسمى معلوم…

Read More »
از هرچیزو ازهرجا

Filmfare awards red carpet /ستاره هاو فرش سرخ

ستاره هاى سينما هند بروى فرش سرخ شصت و دومين مراسم جايزه سينمايى هند فلم فر  

Read More »
Close