از هرچیزو ازهرجا

سحرمیخواست مانندانجلینا ژولی باشد اما .

 اینکه تعداد زیادی ازدختران و پسران جوان   آرزو دارند تا مانند ایدول خود باشند حرف تازه نیست، اما گاه گاهی واقعی وحشتناک و تکان دهنده است وقتی میبینیم که بعضی ها تا کدام سرحد برای برآورده شدن این آٰرزو خود پیش میروند .یکی ازآن های که پا از سرحد پیشتر گذاشته سحر تبر دختر ٢٩… Read More سحرمیخواست مانندانجلینا ژولی باشد اما .

زیبایی و مود, صحت و تندرستی

چين و چملكى دور چشم و طرز از بين بردن آنها

خطوط يا چملكى  كه در گوشه های بیرونی وزيرچشم  ميفتند و مانند اشعاع آفتاب  در جهات مختلف نشر می کند  در آغاز بسیار کم و سطحی بوده وبه نام چين و چروكى خنده  نامیده می شوند زیرا این چملکی ها  تنها زمانی كه ما خنده ميكنيم  ديده ميشوند . اما به مرور زمان  این چملکی… Read More چين و چملكى دور چشم و طرز از بين بردن آنها

زیبایی و مود

ستاره هاى مشهور قبل و بعد از عمليات

زيبايى شگفت انگيز و چشم خيره كننده  ستاره هاى  دنيا با جلد شفاف،  بينى  كوچك و تراشيده،  لبان پر و گوشتى،  كومه هاى بلند وبرجسته ، سينه هاى بزرگ ، موهاى غلو و زياد، دندان هاى مانند  يك رشته سفيد صدفى و و و . همه  ارثى نه  بلكه تحفه داكتر صاحب هاى جراحى پلاستيكي… Read More ستاره هاى مشهور قبل و بعد از عمليات