دخترانه, زندگی خانوادگی

HYMEN /چند نكته مهم در باره پرده بکارت یا

پرده بکارت یک غشاء نسبتا نازک، و لاستیکی (كشش دار است) ، که در دهانه مبهل ( واژن ) قرار دارد و تاجاى آن را میبندد. این پرده اکثر یک دهنه ۱ تا ۲ سانتی متر باز برای خارج شدن خون هنگام عادت ماهوار دارد .انداره  بزرگی این  دهنه و شکل پرده بکارت در هر… Read More HYMEN /چند نكته مهم در باره پرده بکارت یا