دخترانه, زندگی خانوادگی

HYMEN /چند نكته مهم در باره پرده بکارت یا

پرده بکارت یک غشاء نسبتا نازک، و لاستیکی (كشش دار است) ، که در دهانه مبهل ( واژن ) قرار دارد و تاجاى آن را میبندد. این پرده اکثر یک دهنه ۱ تا ۲ سانتی متر باز برای خارج شدن خون هنگام عادت ماهوار دارد .انداره  بزرگی این  دهنه و شکل پرده بکارت در هر دختر مختلف است . قسمی که ازبرخی دختران  پرده  بکارت صرف شکل یک حاشیه باریک را  دارد اما ازعده دیگر دختران برعکس پرده بکارت شان هلالی( نیم مهتاب ) شکل بوده و تقریبا نیم دهنه مبهل را میپوشاند.  ضخامت پرده بکارت نیز میتواند  در دختران متفاوت باشد مثلا از بسیار نازک  شروع شده تا بی اندازه  ضخیم، و هستند  دخترانی هم که ا ز آغاز پیدایش اصلی پرده بکارت ندارند . پرده بکارت هنگام بلوغ نیزمانند بقیه وجود انسان تغیرمینماید و آنچیزی که تا چندی پیش یک غشای نازک و تقریبا شفاف بود دیگربه یک توته پوست ضخیمتر اما هنوز هم نرم و لاستیکی تبدیل میشود

وظیفه پرده بکارت در وجود دختران  چیست ؟

  وظيفه اصلي پرده بكارت جلوگيرى از وارد شدن باکتریا های بیماری زا( = پاتوژن ها )در مبهل قبل از شروع  بلوغ بوده ، البته این وظیفه درآن زمان برای دختران مهم بود که انسان ها هنوز برهنه و درمغاره ها زنده گی میکردن از آنجا که امروز شرایط  بهداشتی  بهتر و زیرپوشی یا نیکر هم  وجود دارد دیگر این وظیفه کدام معنی ندارد و پرده بکارت  وظیفه اصلی خود را تقریبا از دست داده

 آیا پرده بکارت شکل های مختلف دارد ؟

kizlik-zari-front-photo3
انواع مختلف پرده بکارت که نمره ۸ شکل هلالی آن میباشد

بلی قسمی که گفته شد پرده بکارت در هر دختر متفاوت است هستند خانمانی که با وجود مقاربت جنسی پرده بکارت شان تا ولادت  هنوز سالم بوده و هنگام ولادت پاره میشود.

چند شکل  مختلف پرده بکارت  

 شکل هلالی( مهتابی ) : در این شکل  دهنه پرده  بکارت  که شکل یک مهتاب نیمه را داشته درپاین دهنه واژن قرار دارد این شکل  دومین شکل رایج پرده بکارت میباشد

شکل حلقوی : یکی ازرایج ترین شکل های  پرده بکارت بوده که یک غشا با یک دهنه یا سوراخ در مرکزخودمیباشد

شکل جالی  : پرده بکارت یا غشا چندین دهنه یا سوراخ دارد که شکل ظاهری آن به یک جالی یا چلوصاف  شباهت دارد

شکل نواری : پرده بکارت متشکل ازدوتا چندین نوارپوست بوده که  این نوارها دهانه واژن را به شکل عمودی  میبندد و درعین حال دو تا چندین سوراخ یا دهنه تشکیل میدهند این شکل نادرپرده بکارت بسیاربا مقاومت  بوده و حتی با عمل جراعی باید بازشود تا از درد از اندازه زیاد  هنگام اولین مقاربت جنسی جلوگیری شده باشد

شکل کاملا بسته  مسدود : این شکل پرده بکارت خیلی خیلی نادر بوده ودرآغاز بلوغ باید توسط عمل جراعی باز شود تا خون مریضی ماهوار جاری واز وجود خارج شده بتواند

انواع مختلف پرده بکارت یا دختری

آیا  پرده بکارت  میتواند قبل از اولین رابطه جنسی پاره شود ؟ مثلا  هنگام داخل نمودن یک  تامپون  * و یا بایسکل سواری ؟

 بلی و نخیر معمولا سوراخ یا دهنه  پرده بکارت به اندازه کافی بزرگ است تا یک تامپون و یا انگشت بدون آسیب رساندن به پرده به  آن داخل شود با آنهم امکان اش میرود که  پرده بکارت بدون آنکه متوجه شوید طور مثال هنگام بایسکل رانی یا اسپ سواری پاره شود  که این هم  بسیار بسیارنادر اتفاق میفتد

آیا پاره شدن پرده بکارت درد وهمیشه خونریزی دارد؟

معمولا پاره شدن پرده بکارت  آنقدر یا اصلی درد ندارد چون اکثر پرده بکارت لاستیکی رابری است و خود را کش میکند و کلان میسازد برعلاوه  این عمل  مربوط میشود به ضخامت پرده بکارت وبا توجه و حساس بودن مرد هنگام اولین مقاربت جنسی . با پاره شدن پرده بکارت شاید چند قطره خون بریزد که رنگ اش سرخ کمرنگ تا گلابی خیلی  کمرنگ میباشد چون خون با مایع ترشحی مبهل و سپرم مخلوط میشود و یا هم اکثرپاره شدن پرده .بکارت اصلا خونریزی ندارد چون  قسمی که یاد آوری شد  پرده بکارت  اکثرلاستیکی یا کشش دار است که  هنگام سکس پاره نشده صرف کش و کلان میشود. اگر هنگام  مقاربت جنسی خونریزی زیاد بود این مربوط میشود به خشن بودن  بی تجربه گی و حساس نبودن مرد که شاید به آله تناسلی زن زخم رسانده باشد

آیا داکتر نسایی میتواند بیبیند که پرده بکارت سالم است و یا یک دختر هنوز باکره است و سکس نداشته ؟

 داکترهای نسایی تنها میتواند  شکل پرده بکارت و اینکه آیا آن هنوز سالم است بیبینند. اما  در صورت پاره شدن پرده بکارت خصوصی وقتی از پاره شدن آن مدتى گذشته باشد و تازه پاره نشده باشد ، حتی آنها دقيق گفته نمیتوانند که  آیا پرده بکارت توسط سکس یا کدام چيز يا عمل دیگر مثلا بایسکل سواری از بین رفته و دختر هنوز در زنده گی خود سکس نداشته

آیا ميتوان پرده بکارت را دوباره دوخت؟

بلی  داکتران نسایی میتوانند پرده بکارت را دوباره بدوزند . اما اکثر داکتران  انجام  دادن این عمل را توصیه  نمیکنند به این دلیل که اول مردان اصلا متوجه اين حرف  نمیشوند که آيا پرده بکارت دست خورده یا نه . آنها بيشتر نکته های دیگر مثلا  :  داخل شدن مشكل در مبهل را نشانه بکارت میدانند . برعلاوه بسیاری دختران هنگام پاره شدن پرده بکارت اصلی خونریزی ندارند ودوختن دوباره پرده بکارت هم تضمین نمیکند که با پاره شدن پرده دوخته شده  خونریزی پیش بیآید

(Visited 33,962 times, 1 visits today)