از هرچیزو ازهرجا

Lux golden rose awards 2017

Lux golden rose awards شب يكشنبه ممبى هند اين جايزه هرسال براى زيباترين هاى بالييود ، بخاطر زيبايى ، ستايل ، شكوه و درخشش يا ” گلمر ” آنها كه در طول سال ها با زيبايى ظاهر ى و باطنى شخصيت هاى زيبا و مختلف را بروى پرده سينما بازى ميكنند و رد پاى از… Read More Lux golden rose awards 2017