از هرچیزو ازهرجا

MTV EMA awards /فرش سرخ

جايزه موسيقى اروپا ام تى وى روز يكشنبه در شهر لندن . سياه ، چرم ، و برهنه سه چيز كه  اينبار هم بروى فرش سرخ از همه بيشتر به چشم ميخورد

(Visited 194 times, 1 visits today)