زیبایی و مود

Miss universe 2019/ ملکه زیبایی جهان

ملکه زیبایی جهان یکبار دیگر شب یکشنبه ۸ دسامبر در مسابقه که سال یک بار برپا میشود در شهر اتلانتا امریکا انتخاب شد

زوزبینی تونزی ۲۶ ساله از کشور افریقا جنوبی که با دختران اشتراک کننده از کشورمکسیکو و کشور پورتوریکو از میان ۹۰ اشتراک کننده دیگر از ممالک مختلف جهان به فاینل سه بهترین راه یافته بود مقام اول را بدست آورد و تاج ملکه زیبایی جهان را برای یک سال از آن خود نمود مقام دوم به ملکه زیبایی یا مس پورتو ریکا و مقام سوم به اشتراک کننده کشور مکسیکو اهدا شد

ملکه زیبایی جهان امسال زوزبینی تونزی یکی از فعالان مدنی آفریقا جنوبی است که در مقابل خشونت های جنسیتی‌‌ و رسیدن حقوق مساوی برای زنان سخت مبارزه میکند. او برعلاوه حامی و مدافع زیبایی طبیعی بانوان بوده و دختران را تشویق میکند تا چهره خود را همانطور که هستند و آفریده شده اند دوست بدارند .او در مسابقه ملکه زیبایی جهان از پوشیدن مو های ساخته گی که تقریبا همه دختران قاره افریقا برای پنهان نمودن مو های کرنج و خیلی کوتاه خود میپوشند خودداری نمود و با افتخار مو های اصل خود را به نمایش گذاشت

زوزبینی بعد از به دست آوردن تاج ملکه زیبایی گفت که «او در جهانی بزرگ شده که یک دختر با رنگ جلد او و با شکل مو های او هرگز به مانندیک دختر زیبا حساب و دیده نشده» و حال وقتش رسیده تا بلاخره به این حرف و افکار کهنه شده ختمی گذاشته شود

مسابقه ملکه زیبایی جهان در چند سال آخیر شدیدا تحت انتقاد سازمان ها و گروه های مختلف خصوصا سازمان های مدافع زنان قرار گرفته و متهم به این شده که این مسابقه که در آن ظاهر دختران را با یکدیگر مقایسه میکنند دیگر جایی در جامعه امروزی ندارد و مسولیت این برنامه بجا آنکه به اصلیت ، شخصیت و فعالیت های اجتماعی که دختران و زنان جوان امروز برای بهتر شدن نقش زن در جهان میکنند تمرکز کنند به چهره ظاهری اشتراک کننده ها تمرکز میکنند

انتخاب زوزبینی تونزی به عنوان ملکه زیبایی جهان شاید نشانه یی از یک تغیر به جهت مثبت و نوین این برنامه باشد، که در آن چهره و ظاهر دختران اشتراک کننده که همیشه باید مطابق به قالب یک زیبایی تحمیلی و انتخاب شده توسط جامعه برای دختران میبود ، دیگر در قدم اول قرار نداشته باشد و زیبایی منحصر به هر دختر را به دیده قدر بیبینند

(Visited 1,543 times, 1 visits today)