از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

HT most stylish awards 2018/فرش سرخ

Hindustan times most stylish awards red carpet

mumbai 25.01.2018

میتالیک به بالییود هم رسید . پس از فرش سرخ جایزه  س.ا.گ در لاس انجلس امریکا که تقریبا تمام ستاره های سینما و تلویزیون  میتالیک (= زری و ستاره در مجموع درخشان و جلا دار  ) پوشیده بودند ، شام جمعه برو فرش سرخ  در شهر بمبی  نیز بیشتر میتالیک به نظر میرسید و لباس های  تقریبا همه هنر پیشه ها یک قسمت و یا سر تا پا با زری و جلا و ستاره دیده می‌شد

آلبوم عکس ها

(Visited 521 times, 1 visits today)