از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Grammy Award 2018 / فرش سرخ جایزه مشهور گریمی

برای شصتمین  بار جایزه معتبر جهان موزیک امسال روز یکشنبه ۲۸ جنوری در شهر  نیویارک برای  برنده ها داده شد

تمام زنان در این شب با یک گلاب سفید برای نشان دادن همبستگی با قربانیان اذیت و آزار جنسی در صحنه سینما و موسیقی که از دوسه ماه به این طرف جنجال بزرگ بر پا نموده  حاضر شدند

فرش سرخ مانند همیشه یک بار دیگر صحنه مود و نشان دادن آخرین ترند ها بود که در لباس های هنرمندان دیده می‌شد از آن جمله رنگ سرخ میتالیک زری وستاره سیاه و راه دار

بهترین لباس از لیدی  گاگا مایلی سایروس لانه دل ری و بدترین لباس از پینک نامیده شد

(Visited 448 times, 1 visits today)