زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال کرتی پطلون یا دریشی

برای آنهای که ستایل شیک یا کلاسیک را ترجیع می‌دهند  امسال کرتی پطلون های  ساده با پطلون چسپ و یا…

Read More »

Trends 2018/ ترند های سال بالاتنه

لوگو شرت : تی شرت های سفید یا رنگه با نوشته یا لوگو های بزرگ  بروی سینه امسال هم مود…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال: بالاپوش و کرتی

، کرتی های دراز کوبای با رنگ های روشن و تاریک ، کرتی های چرمی، بالاپوش های دراز با برش…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال دامن و پیراهن

در کنار دامن های  چین دار و پلیت دار از سال گذشته دامن  های کوتاه با برش به شکل سه…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال پطلون

 پطلون های افتاده پاچه کلان ، کولوت( = شلوار)، پطلون های کوبای با پاچه های قیچی شده و ریشه یی…

Read More »

Trends 2018/ ترند های سال دستکول

در قسمت دستکول امسال انتخاب بسیار بزرگ است از دستکول های کوچک  تا دستکول های از اندازه بزرگ «ایکس ایکس…

Read More »

Trends 2018/ ترند های سال ۲۰۱۸ بوت

میخواهید از آخرین ترند ها و مود روز خبر باشید اینجا برایتان ترند های سال ۲۰۱۸ را معرفی می‌کنیم که…

Read More »

Grammy Award 2018 / فرش سرخ جایزه مشهور گریمی

برای شصتمین  بار جایزه معتبر جهان موزیک امسال روز یکشنبه ۲۸ جنوری در شهر  نیویارک برای  برنده ها داده شد…

Read More »

HT most stylish awards 2018/فرش سرخ

Hindustan times most stylish awards red carpet mumbai 25.01.2018 میتالیک به بالییود هم رسید . پس از فرش سرخ جایزه…

Read More »

S.a.g awards 2018/فرش سرخ و ستاره گان

جایزه تلویزیونی  روز یکشنبه  تاریخ ۲۱ جنوری شهر لاس انجلس امریکا یکشنبه شام بار دیگر هالیوود دور هم جمع آمده…

Read More »
Close