زیبایی و مود

Trends 2018/ترند های سال (مخمل) بخمل

تکه بخمل (مخمل ) امسال هم باقی میماند از بوت تا دستکول دریشی ، پیراهن ،دامن و از تکه بخمل…

Read More »

Trends 2018/ ترند های سال : زری و جلا

زری ،ستاره ، خال خلاصه هر تکه که جلا دار است و میدرخشد، چی به شکل دامن ، پطلون ، کرتی…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال گوشواره های بزرگ

گوشواره های «ستیت منت» یعنی از اندازه بزرگ و چشمگیر با رنگ های مختلف ‌و حلقه های طلایی و نقره…

Read More »

Trends 2018/ ترند های سال چهارخانه

تکه چهارخانه یکی از ترند های دیگر سال بشمار می‌رود . پطلون ، کرتی ، بالاپوش ، دریشی ، پیراهن…

Read More »

Amfar gala 2018 red carpet

    نیویارک ۸ فبروری بخمل ستاره و زری

Read More »

Trends 2018/ترند های سال رنگ های سال

در قسمت رنگ  سال ۲۰۱۸ ‌سرشار از رنگ های روشن و دلچسب است که در پهلو رنگ سال اولترا ویولیت…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال کرتی پطلون یا دریشی

برای آنهای که ستایل شیک یا کلاسیک را ترجیع می‌دهند  امسال کرتی پطلون های  ساده با پطلون چسپ و یا…

Read More »

Trends 2018/ ترند های سال بالاتنه

لوگو شرت : تی شرت های سفید یا رنگه با نوشته یا لوگو های بزرگ  بروی سینه امسال هم مود…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال: بالاپوش و کرتی

، کرتی های دراز کوبای با رنگ های روشن و تاریک ، کرتی های چرمی، بالاپوش های دراز با برش…

Read More »

Trends 2018/ترند های سال دامن و پیراهن

در کنار دامن های  چین دار و پلیت دار از سال گذشته دامن  های کوتاه با برش به شکل سه…

Read More »
Close