دخترانه, زندگی خانوادگی

Tradition /كمرعروس را چرا بسته ميكنند ؟

بستن كمر عروس توسط پدر يا برادر يكى از رسوم و  رواج هاى شب عروسى است كه در ختم محفل قبل از رفتن عروس به خانه شوهر انجام ميابد متاسفانه اين رسم زيبا براى بسيارى ها صرف يك معنى دارد و آن هم نشانه باكره بودن عروس و بالا اين نكته آنقدر تحت تمركز قرار… Read More Tradition /كمرعروس را چرا بسته ميكنند ؟

Uncategorized, زندگی خانوادگی

قصه هاى زنده گى به من خيانت ميشد يا با من خيانت ميشد ؟

از داستان هاى حقيقى زنده گى طوبا* از آلمان   ­هفده ساله بودم . روزى از مكتب برگشتم خواهرم  با يك هيجان آميخته با تشويش دستم را گرفته مرا به گوشه كش كرد و گفت فكرت را بگير كه نامزاد ات كردن تعجب زده داخل اطاق نشيمن شدم تا از مادرم بپرسم كه چى گپ است ؟… Read More قصه هاى زنده گى به من خيانت ميشد يا با من خيانت ميشد ؟

زندگی خانوادگی, صحت و تندرستی, مادر و کودک

افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

.سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز  ۲۵ postnatale Depression  پى ان دى يا افسرده گى پس از زايمان به طورمستقیم بعداز تولد نوزاد رخ نداده  وممکن است كه هفته ها و یا حتی ماه ها  دوام نمايد  تا یک حالت  بدخويى و دلتنگى کم محسوس آهسته آهسته  به یک افسردگی واقعی تبدیل شود. اين غیرمعمول… Read More افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

این ۳۶۵ روز اول زنده گی نوزادان .روز ۲۴

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی نوزادان روز ۲۴ دلتنگى و گريان نمودن های  زود زود و حق و ناحق مادران تازه ولادت کرده که اکثربعد از روز پنجم به آن ها دست داده و تا چند روز دوام میکنند یک حرف عادی بعد از زایمان بوده که به نام * بلوز نوزاد *… Read More این ۳۶۵ روز اول زنده گی نوزادان .روز ۲۴

دخترانه, زندگی خانوادگی

وقتى دخترم به سن بلوغ رسيد ….

از سرگذشت هاى واقعى . خانم افغان از بلجيم نام ها تغير داده شده ادا * از مكتب آمد مصروف تهيه نمودن نان چاشت بودم . منتظر بودیم پسرم نيزازمكتب بيآيد تا با هم يكجا غذا بخوريم .دخترم ادا مانند هر روزدیگر هنگامی که از مکتب میآمد و من در خانه میبودم دنبالم به آشپزخانه… Read More وقتى دخترم به سن بلوغ رسيد ….

زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز ۲۲ اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ ها و شكل های خاصی اند بهترين سامان بازى که برای نوزادن ازآغاز ماه سوم خیلی هم خوشایند است  آن سامان های بازی اند  كه در بالا  تخت نوزاد بند ميشوند و دورمیخورند یا میچرخند.… Read More سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز ۲۲ اسباب بازی

از هرچیزو ازهرجا, دخترانه, زندگی خانوادگی

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی

سال شادی سال های ۱۳۵۹/۱۳۷۱/۱۳۸۳/۱۳۹۵ سال شادی سالیست پراز جنبش حرکت و سرعت که درهرلحظه آن میتواند حادثه یی اتفاق بیفتد که زنده گی را بلکل به جهت مثبت و یا هم منفی تغیربدهد متولدین سال شادی اشخاص خیل مستقل ماهر و با هوش هستندکه همیشه جسم و ذهن شان در حرکت است . بذله… Read More تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی

دخترانه, زندگی خانوادگی

ده نكته كه میتواند به ساده گی هررابطه زناشوهری را از بین ببرد

 روان شناسان متخصص زنده گی خانواده گی و زناشویی این  ده نكته اساسی  را در سرد شدن و از بین رفتن رابطه زناشوهرى مقصر میدانند ١.حسادت حس حسادت در رابطه ها نشانه از ترس است .این حس حسادت  به ما میگوید  كه : ما مربوط يگديگر ميشويم و من ميترسم تورا از دست بدهم !… Read More ده نكته كه میتواند به ساده گی هررابطه زناشوهری را از بین ببرد