زندگی خانوادگی

خصوصيات متولدين ماه ثور گاو

متولدين ماه ثور انسان هاى بسيار آرام و كم حرف بوده و عاشق نظم و دسپلين اند. آنها نقشه و…

Read More »

خصوصیات متولدین ماه حمل /تقویم چینایی

خصوصیات متولدین ماه حمل (قوچ) متولدین ماه حمل : انسان های سرشار از انرژی ، تیز ، سرحال  ‌دست و…

Read More »

سال ٢٠١٨ /سال سگ با خود چى ميآورد

درعلم ستاره شناسى يا نجوم چینايى هر سال به یکی از دوازده نشانه زودیاک يا (حلقه ١٢ حيوان)  اختصاص داده…

Read More »

داستان هاى زنده گى:باور به عشق ؟!

سلام دخترانه سلسله داستان هاى زنده گى   ويب سايت را هميشه ميخوانم و حال ميخواهم  داستان زندگی پراز درد…

Read More »

Tradition /كمرعروس را چرا بسته ميكنند ؟

بستن كمر عروس توسط پدر يا برادر يكى از رسوم و  رواج هاى شب عروسى است كه در ختم محفل…

Read More »

قصه هاى زنده گى به من خيانت ميشد يا با من خيانت ميشد ؟

از داستان هاى حقيقى زنده گى طوبا* از آلمان   ­هفده ساله بودم . روزى از مكتب برگشتم خواهرم  با يك…

Read More »

سال ٢٠١٧ خروس براى ما چى ميآورد ؟

تاريخ ٢٨ جنورى ٢٠١٧ مطابق  تقويم چينايى سال شادى ختم شده سال خروس آغاز ميشود . سال خروس سال صداقت ،…

Read More »

افسرده گی (دیپریشن )بعد از زایمان /postnatale Depression.

.سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز  ۲۵ postnatale Depression  پى ان دى يا افسرده گى پس از زايمان به طورمستقیم…

Read More »

وقتى دخترم به سن بلوغ رسيد ….

از سرگذشت هاى واقعى . خانم افغان از بلجيم نام ها تغير داده شده ادا * از مكتب آمد مصروف…

Read More »

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال سگ

سال سگ سال های ۱۳۴۹/۱۳۶۱/۱۳۷۳/۱۳۸۵/١٣٩٧ سال سگ سال تضاد هاست از یک طرف سال آرام و هم آهنگی  است اما…

Read More »
Close