زندگی خانوادگی

سال اول زنده گى نوزادان روز ۲۱ /اسباب بازی

 سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز بیست دوم نوزادان از روز اول زنده گى قادر به دیدن رنگ…

Read More »

To the Mother of my Child

My wife takes care of this website, just the way she does of our son Honey I want to tell you…

Read More »

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال شادی

سال شادی سال های ۱۳۵۹/۱۳۷۱/۱۳۸۳/۱۳۹۵ سال شادی سالیست پراز جنبش حرکت و سرعت که درهرلحظه آن میتواند حادثه یی اتفاق…

Read More »

ده نكته كه میتواند به ساده گی هررابطه زناشوهری را از بین ببرد

 روان شناسان متخصص زنده گی خانواده گی و زناشویی این  ده نكته اساسی  را در سرد شدن و از بین…

Read More »

تقویم چینایی خصوصیات متولدین سال بز: ملایم خوش قلب و بی نظم

سال های ۱۳۹۴ /۱۳۵۸/۱۳۷۰/۱۳۸۲ بعد ازسال نآرام اسپ سال بز آرامتر سپری میشود و در این سال خانواده ودوستان درمرکز…

Read More »

تقويم چينايى :خصوصيات متولدين سال اسپ لایق خونگرم و با استعداد

 سال اسپ سال های  ۱۳۵۷/۱۳۶۹/۱۳۸۱/۱۳۹۳ سالیست هیجان انگیزپر ازعمل و اقدام  وحادثات وماجرا های خاطره انگیز  متولدین سال اسپ  موجودات…

Read More »

سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى : روز ۲۱ قدرت مشاهده نوزاد

  سلسله اين ٣٦٥ روز اول زنده گى روز  بیست ویکم نوزادان از همان ماه اول زنده گى  قادر به…

Read More »

متولدین سال مار:جذاب، مرموز و تيز بين

سال های ۱۳۵۶/۱۳۶۸/۱۳۸۰ سال مار سال  طرح ها وپلان  كشيدن ها است . اين سال همچنان سال رونق صنعت و…

Read More »

تقویم چینایی : خصوصیات متولدین سال اژدهار شرافت غرور و معیار های بلند اخلاقی

بعد از سال آرام خرگوش سال فعال و زنده اژدهارآغاز میشود که سال های ۱۳۵۵/۱۳۶۷/۱۳۷۹ سالی که در آن پول…

Read More »

تقويم چينايى : خصوصیات متولدین سال خرگوش ملایم زود رنج ودقیق

۱۳۵۴ /۱۳۶۶/۱۳۷۸/۱۳۹۰ متولدين سال خرگوش سال های سال خرگوش سالیست آرام برای استراحت خود را راحت نمودن در اين سال…

Read More »
Close