از هرچیزو ازهرجا, زیبایی و مود

Best dressed and best female singer /آريانا سعيد خوش لباس ترين و بهترين آوازخوان سال

در يك نظر سنجى عمومى از كه از طريق صفحه هاى اجتماعى فيس بوك  براه انداخته شده  بود آريانا سعيد مقام اول خوش لباس ترين آوازخوان افغانستان با يك استا يل  عالى را از آن خود نمود او همچنان به عنوان بهترين آوازخوان سال ٢٠١٦ از جمله طبقه اناث انتخاب شد

در اين نظر سنجى كه دختران جوان از داخل و خارج افغانستان اشتراك نموده بودند آريانا سعيد با بيشتر از ٧٠ فيصد آرا از ميان ديگر هنرمندان دختر افغانستان به عنوان خوش لباس ترين آوازخوان   افغانستان شناخته شد
در اين نظر سنجى بد ذوق ترين آوازخوان افغانستان خانم فرزانه نازرا انتخاب نمودند

(Visited 2,146 times, 1 visits today)