دخترانه

چگونه سایز دقیق واسکت خود را پیدا کنیم

برای انجام این کار به یک «فیته متر» ضرورت داریم

.قدم اول اندازه گیری دور پاین سینه : واسکت ات را بکش. راست ایستاد شو و فیته متر را دقیق دور زیر سینه هایت بگذار نفس ات را قید نگیر عادی نفس بکش و بعد اندازه بگیر متوجه باش که متر را زیاد تنگ (کش) و یا زیاد کلان (شل) نگیری. نتیجه این اندازه گیری را در کاغذی یادداشت کن .این نتیجه اندازه بزرگی سینه بند را نشان میدهد که در جدول اندازه واسکت به ۷۰ ، ۷۵، ۸۰،۸۵، ۹۰ و ….سانتی متر داده میشود .حال قدم دوم را میبرداریم و اندازه «کاسه» یا قالب سینه بند رامیگیریم : برای اینکار دقیق به مانند قدم اول راست ایستاد شو کوشش نکن نفس ات را قید بگیری عادی نفس بکش بعد فیته متر را دور بلند ترین قسمت سینه (از اکثر دختران و خانمان بلند ترین قسمت سینه شان قسمت نوک های سینه شان است اما حتمی نیست از همه خانمان بلند ترین قسمت سینه شان نوک های سینه باشد ) بگذار و اندازه بگیر. نتیجه این اندازه گیری اندازه قالب یا «کاسه» سینه بند را به ما میدهد که در جدول اندازه واسکت به حرف های انگلیسی ا، بی، سی، دی و ….داده شده. به عکس پاین مراجعه شود.

حال اندازه های دور سینه و زیر سینه که به سانتی متر گرفته شده در جدول اندازه واسکت (عکس پاین ) سر داده و سایز مناسب واسکت تان را پیدا کنید. مثلا اگر اندازه دور سینه های تان بین ۷۹ تا ۸۱ سانتی متر است پس کاسه یا قالب واسکت تان « بی » است و اگر اندازه دور زیر سینه تان بین ۷۳ تا ۷۷ سانتی متر است پس اندازه بزرگی واسکت میشود« ۷۵ سانتی متر» پس در اینصورت سایز مناسب واسکت تان است ۷۵ بی

مثال دوم . اگر اندازه دور زیر سینه تان ۹۴ سانتی متر است و اندازه دور سینه تان ۱۰۸ سانتی متر است پس شما به واسکت به سایز« ۹۵دی » ضرورت دارید

اگر «فیته متر» در دسترس نبود از یک بند یا تار دبل (هون) میتوانید استفاده نماید. اول دور سینه ‌را مطابق به قدم ۱و ۲ با بند( یا هون ) اندازه بگیرد نشانی کنید و بعد بند نشانی شده بالا یک متر چوبی (فلزی) بگذارید تا نتیجه تان را پیدا نماید اما احتیاط !! در اینصورت باید بسیار دقیق باشید تا اندازه را غلط محاسبه نکنید !

(Visited 920 times, 1 visits today)