زیبایی و مود

پیراهن های عروسی ۲۰۱۹

 

کلکسیون خزان ۲۰۱۸ و بهار ۲۰۱۹ پیراهن های عروسی دیزاینر های مختلف که چند روز قبل در هفته فیشن و مود  نیویورک به نمایش گذاشته شد یک سور پراییز بزرگ به همه بود. چون در این کلکسیون برخلاف دو سه سال گذشته از پیراهن های با دامن های از اندازه بزرگ با چین و پلیت  ، زری و پف شده و تاج های بزرگ ‌سر چیزی به نظر نمیرسید و برعکس اکثر پیراهن ها از یک دیزاین ظریف -ایلیگانت  ساده و تا اندازه یی هم ستایل وینتیج  دهه ۲۰ و‌۷۰ برخوردار بوده و از تکه های افتاده ‌ ظریف مانند ابریشم ، جالی ، جالی گلشن ‌، کتو و اطلس با گلدوزی و‌حاشیه دوزی کم و ظریف با یگان ستاره ‌و خال دوخته شده اند.  یکی از سورپرایز های دیگر این کلکسیون ، پیراهن های عروسی با جمپ سوت* (پطلون و بالاتنه یکجا )  و پنت سوت (دریشی  پطلون دار  ) بود.  جمپ سوت اگر چی برای بار اول سه سال قبل در کلکسیون  دیزاینر پیراهن های عروسی «انیس دی سناتو» نیز شامل بود  اما در  کلکسیون بهاری سال ۲۰۱۹ بیشتر و با دیزایین های زیباتر حاضر است . جمپ سوت و دریشی پطلون دار که تا فعلا عروسان ممالک غربی  در محافل عقد مدنی (در محکمه ) خود که اکثر یک محفل بسیار کوچک رسمی است ، میپوشیدند بلاخره راه خود را به محافل بزرگ عروسی نیز پیدا کردند .  

 

 

 

(Visited 973 times, 1 visits today)