صحت و تندرستی

پوست کیله را دورنیندازین

قبل ازدور انداختن  پوست  کیله از آن برای این چیزها استفاده کنید

    برای سفید نمودن دندان ها با داخل پوست کیله دندان ها را پالش بدهید

برای جلد خشک  دست و روی را با پوست کیله مالش داده  بعد با آب آبکش کنید

برای جلا دادن به بوت های چرمی  بوت ها را با پوست کیله به احتیاط پالش داده بعد با صافی نرم پاک کنید

برای گرم نمودن بخاری در زمستان پوست کیله را  خشک نموده در زمستان برای گرم نمودن بخاری استفاده نماید

کیله و داخل پوست  کیله دارای آنریمی هستن که پوست را کمی متورم یعنی  میپندانند اگر یک خس و یا توته چوب در زیر پوست رفته باشد برای مدتی پوست کیله را بروی آن بگذارید یا با پلاستر بسته کنید کشیدن توته چوب آسانتر میشود.

(Visited 1,439 times, 1 visits today)