Uncategorized

لبان خشک و ترکیده در زمستان و طریقه درمان آن

قسمی که میدانیم در فصل زمستان هوا سرد و رطوبت هوا کمتر میشود این حرف تاثیر بزرگی بالا جلد ما که برای با طراوت و تازه بودن به رطوبت بیشتر ضرورت دارد میگذارد چون هوای خشک مرکزگرمی و بخاری اطاق ما سبب میشود تارطوبت کمتر به جلد برسد و جلد ما خشک شود خصوصا آنهایی که در مجموع جلد خشک دارند جلد شان درزمستان .یک درجه بیشتر خشک میشود که پوست لبان ما نیز از این حرف در امان نمیاند.در متن پاین چند نکته مهم در مورد چگونه خشک شدن لبان و طرز درمان خانه گی آن را به شما یادآوری مینمایم

چند عمل که پوست لبان ما را خشک و ترکیده میکند

اول هوا خشک اطاق و سردی زمستان

دوم لیسدن بیش از حد لبان با زبان

بی توجه یی و نکردن مراقب درست از لبان

درمان و جلوگیری از ترکیدن و خشک شدن لبان چیست ؟

از همه اولتر اگر از لب چرپ استفاده میکنید عاجل استفاده از آن را متوقف نماید لب چرب های که در بازار فروخته میشوند خاصیت معتاد شدن را دارند و انسان را وادار میکنند همیشه از آن استفاده کنند بدون آن که به پوست لب کمک کرده باشند بجا لب چرپ از روغن لب یا کریم لب که در مغازه هر فروخته میشود استفاده کنید

دوم پیلینگ لب را فراموش نکنید ! حداقل هفته یک تا دوبار لب های تان را پیلینگ یا لایه برداری کنید. برای این کار به چیزی بیشتر از بوره درشت و چند قطره روغن زیتون یا هر روغن مایع دیگر ضرورت ندارید

مقداری بوره درشت را با چند قطره روغن مکس نموده به یک خمیر سخت نموده و پوست لب های تان را با آن مساژ بدهید .اگر تنبل هستین و حوصله این کار را ندارید در دوکان ها پیلینگ های لب آماده فروخته میشود از آن استفاده نماید

ماسک لب نیر در مغازه ها فروخته میشود در زمستان بهتر است هفته یک بار از آن استفاده نماید و در فضل های دیگر سال ماه یک تا دوبار

روغن یا کریم لب : روز چند بار از آن ها استفاده کنید از کریم ها و روغن های لب به شکل ها و از برند های مختلف در بازار پیدا میشود هیچ چیز که در دست رس نبود از چند قطره روغن زیتون یا روغن بادام استفاده نماید

و بلاخره زیاد آب بنوشید چون خشک شدن پوست لب یکی از علامه های خشکی ارگانیزم بدن نیز میباشد

(Visited 6 times, 1 visits today)