از هرچیزو ازهرجا

! طلاق ! جدایی دونالد ترامپ ۲ از خانم اش

وانسه ترامپ ۴۰ ساله ، خانم دونالد ترامپ جونیر ۴۰ ساله پسر دونالد ترامپ ریس جمهور امریکا بعد از دوازده سال زنده گی مشترک از شوهر خود جدا شد ودر خواست طلاق خود را به محکمه  فرستاد

این جفت که با هم پنج فرزند مشترک دارند  هردو اعلان نموده اند که با وجود جداشدن طلاق به یکدیگر احترام نموده و مهمترین حرف فعلا برای هردویشان فرزندان و آرامی و خوشی آنهاست

وانسه و دونالد ترامپ جونیر در سال ۲۰۰۳ در یک فیشن شو با هم آشنا شدند وانسه قبلا مودل و هنرپیشه سینما بود که در سال ۲۰۰۴ کاندید مس امریکا یا دختر شایسته سال امریکا شده بود . او رشته سایکولوژی را خوانده و در سال ۲۰۰۵ با دونالد ترامپ جونیر ازدواج نمود. ثمره این ازدواج دو دختر و سه پسر است که پسر بزرگ  شان دونالد ترامپ۳ نام دارد

قصر سفید نخواست  در مورد این جداشدن حرفی بزند خود دونالد ترامپ سینور دوبار طلاق را عقب گذاشته

(Visited 1,141 times, 1 visits today)