امورمنزل

طرز تهیه قیماق افغانی/Qaymaq

مواد لازم برای قیماق

شیر دو لیتر

قیماق بازار ( ویپید کریم ) دو قوطی = ۵۰۰ گرام = نیم لیتر

طرز تهیه : پطنوس داش را پاک شسته ، دو لیتر شیر و ۵۰۰ گرام قیماق یا (ویپید کریم )را به آن بیندازید. بعد پطنوس را بالا داش (بروی دو منقل یا اجاق داش بگذارید تا به جوش بیآید. وقتی شیر به جوش آمد آتش داش را به آخرین درجه پخش نموده پطنوس شیر را برای سه ساعت بالا آن بگذارید. بعد از سه ساعت داش را خاموش کنید و بگذارید شیر سرد شود قیماق آماده است . با یک کفگیر یا قاشق مناسب قیماق را از پطنوس بردارید. در اینصورت قیماق به شکل یک ورق ضخیم می‌باشد .

طرز تهیه دوم : شما می‌توانید برای برداشتن قیماق سه ساعت انتظار نکشید و‌هر بار که روی شیر قیماق انداخت آن را با کفگیر در یک ظرف علیحده بردارید و صبر کنید تا شیر دوباره قیماق بگیرد . (شیر هر چند دقیقه بعد قیماق می‌گیرد . این کار را چند بار تکرار کنید اما از یاد نبرید که در تمام این مدت پطنوس باید بروی داش با درجه کم باشد .

THIS IS HOW YOU MAKE QAYMAQ
INGREDIENTS:
2 LITERS MILK
500 ML WHIPPED CREAM
HOW TO MAKE IT:
FIRST YOU WILL NEED A CLEAN OVEN TRAY
PUT THE TRAY ON 2 HOBS
PUT THE MILK & CREAM IN IT
BRING IT TO BOIL
ONCE BOILED, TURN THE HEAT ON THE LOWEST
SIMMER FOR 3 HOURS
TURN OFF THE HEAT & LET IT COOL
ONCE IT’S COOLED, THE QAYMAQ IS READY

ENJOY & HOPE YOU LIKE IT!

(Visited 988 times, 1 visits today)