دخترانه, صحت و تندرستی

شش قدم برای یک جلد جوان و شفاف

چگونه جلد خود را همیشه شفاف و جوان نگه داریم ؟ بسیاری های فکر میکنند شستشو روزمره رو از پدید شدن بخار و التهاب جلد و استفاده از کریم های ضد چملکی و رطوبت رسان از افتادن چین و چروک در جلد جلوگیری میکند. اما برای اینکه این شستشو روزمره رو و کریم ها اثری مفید از خود نشان بدهند چند نکته مهم مراقبت جلد وجود دارند که باید مدنظر گرفته شوند که در اینجا آن را در شش قدم دسته بندی نموده برای تان معرفی می‌کنیم


قدم اول : ایجاد نمودن یک تهداب و اساس برای جذب کریم

برای اینکه جلد کریم ها و مواد مراقبتی را بهتر جذب نموده بتواند شستسو دقیق جلد خیلی مهم است . روی تان را روز دوبار صبح و شب با یک مایع شستشو مناسب جلد تان بشوید تا گرد و غبار روز، میکپ ، باکتریا و سلول های مرده پوست دفع شوند و جلد تان بدینگونه از دچارشدن به التهاب که باعث سر زدن بخار و دانه های سیاه است نجات بیابد
قدم دوم : پاک نمودن و آماده ساختن جلد

تونر (آب صورت ) پوست را از منگ (آهک) آب و مواد شستشو باقیمانده در روی تان که با چشم دیده نمیشوند پاک نموده، منافذ پوست را آزاد میسازد تا قدم بعدی مراقبت از پوست بهتر انجام بیاید
قدم سوم : سلول های پوست تان را قوی بسازید
سیروم یا اسانس های که به جلد درخشش و‌جوانی میبخشند و از افتادن چملکی زودرس جلوگیری میکنند استفاده نماید. مثلا ریتینول که در بدن (زیر پوست) به ویتامین هی تبدیل می‌شود و تولید کولاژین و سلول نو ‌و سالم پوست را تحریک مینمایند، منافذ جلد را کوچک و بلاخره جلد را صاف میسازد
اما دقت ! ریتینول می‌تواند توسط شعاع آفتاب از بین برود از این رو تنها باید تنها از طرف شب استفاده شود.از طرف روز کریم ضد آفتاب یک حرف حتمی است !
قدم چهارم : سیستم دفاعی جلد را فعال بسازید
( انتی اکسیدان ها )
گرد و غبار ، آب و هوای آلوده محیط زیست ، استرس ، نیکوتین ،شعاع آفتاب همه برای جلد مانند زهر اند. انتی اکسیدان ها رادیکال های آزاد را دفع نموده و بدینترتیت از پیر شدن جلد جلوگیری مینمایند 
ویتامین سی یکی از مهم ترین انتی اکسیدن ها بوده و‌حتی تا یک اندازه لکه های تیره رو را نیز روشن تر میکنند
قدم پنجم : سیروم های رو ماده های فعال و پر قوت
این ماده های فعال توسط مالیکول های بسیار کوچک و متمرکز خود مثلا اسید هیلرون داخل پوست ما شده و پوست را پر تر مرطوب تر و صاف میسازند (مثلا اسید هیلرون) سیروم ها از کریم رو کرده رقیق تر اند و بدینترتیب زودتر جذب پوست می‌شوند و فعالیت خود را آغاز میکنند
قدم ششم : کریم های شب و روز
نظر به وقت روز کریم بزنید
کریم های روز و شب هر دو مهم برای جلد ما مهم اند چون جلد نظر به وقت روز به مواد های مختلف ضرورت دارند! مثلا جلد از طرف صبح به موادی که جلد را در مقابل شعاع ماورا بنفش آفتاب ، هوا سرد، آب و هوای آلوده، گرد و غبار و بلاخره در مقابل رادیکال های آزاد محافظت مینمایند و به به مواد که جلد را آب رسانی میکنند (موستریز ) ضرورت دارد. از طرف شب و در جریان خواب جلد بازسازی میشود سلول های پوست از طرف شب هشت برابر بیشتر از طرف روز و زمان که بیدار هستید نو و تازه میشوند 
به این خاطر کریم های شب اکثر مواد فعال متفاوت نسبت به کریم های روز در خود دارد موادی که بازسازی جلد کمک میکند و برای اینکه فعالیت هر دو کریم ها را برهم نزده باشیم کریم شب را صرف از طرف شب و مریم روز را از طرف روز استفاده نماید.

 

  

(Visited 1,155 times, 1 visits today)