زندگی خانوادگی, مادر و کودک

سلسله این ۳۶۵ روز اول زنده گی روز شانزده هم

روز شانزده هم

 .مادران و پدران جوان  وجه مشترك تان را مستحکم بسازيد وترويج دهيد
با تولد شدن يك نوزاد روابط زناشويى هم تغير ميكند اكثر پدران در مقابل نوزاد حسودى ميكنن چون حال وقت، توجه و مهر همسر شان بيشتر متوجه فرزند ميباشد.در اين زمان از هر زمان ديگر مهمتر براى زن و شوهر اين است تا زمينه هاى مشترك كه با هم ديگر داشتن به ياد داشته باشند و از كوچكترين موقع استفاده نموده اين زمينه هاى مشترك را دوباره زنده بسازن به طور مثال
وقتى نوزاد به خواب رفت به خود و شوهر تان سفره دوست داشتنى تان را آماده بسازيد به موزيك دوستداشتنى تان كه خاطره مشترك از آن داريد گوش بدهيد فلم هاى دوست داشتنى تان را با هم دوباره يكجا تماشا كنيد فقط دوره نامزادى را دوباره زنده كنيد
توجه : اگرچه مسله همخوابى نسبت به زخم هاى كه خانم بعد از ولادت ميبردارد و هنوز شفا نيافته اند حرف دور است اما كوشش كنيد با نوازش و لمس و مساژ دادن به هم نزديك شويد .به اينگونه شما دو نفر مهر و محبت تان را به يگديگر نمايان ميكنيد .

(Visited 388 times, 1 visits today)